Τρίτη 24.05.2022 | Εορτάζουν: Παλλαδία, Παλαδία, Παλλάδα, Παλάδα, Μαρκιανή, Μαρκιάνα, Μαρκιανή, Μαρκιάνα, Φωτεινή, Φώτω, Φώφη, Φωτούλα, Φαίη, Φωφώ, Χριστιανός, Χριστιανή

Καταμέτρηση καταναλώσεων ύδατος στον πρώην Δήμο Τρικκαίων, έτους 2018

ΤΟΠΙΚΑ18.05.2018 | 9:16 πμ

Γράφει ο/η

Αποστόλης Ζώης

Γράφει ο/η Αποστόλης Ζώης

Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα συμπλήρωσης τιμολογίου και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, χαμηλότερη τιμή ανά μονάδα μέτρησης, προκηρύσσει η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Τρικάλων (Δ.Ε.Υ.Α.Τ.). Πρόκειται για την παροχή υπηρεσιών και τίτλο «Καταμέτρηση καταναλώσεων ύδατος στον πρώην Δήμο Τρικκαίων, έτους 2018» συνολικού προϋπολογισμού 59.500 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

Τι αφορά

Ο διαγωνισμός αφορά στην καταμέτρηση της καταναλωθείσης ποσότητος ύδατος και παραδόσεως των αντίστοιχων λογαριασμών τμήματος του συνόλου των υδρομέτρων που διαχειρίζεται η Δ.Ε.Υ.Α. Τρικάλων στον πρώην Δήμο Τρικκαίων και συγκεκριμένα το έργο συνοπτικά περιλαμβάνει εντοπισμό της θέσης των υδρομέτρων και καταγραφή της ένδειξης αυτών. Όπως και παράδοση των λογαριασμών των συγκεκριμένων υδρομέτρων, μετά την έκδοσή τους. Η εν λόγω δημόσια σύμβαση παροχής υπηρεσιών, θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Τρικάλων είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με κοινωφελή χαρακτήρα και διέπεται ως προς την διοίκηση, οργάνωση, εκτέλεση, λειτουργία και συντήρηση των έργων της αρμοδιότητάς της καθώς και τις πηγές χρηματοδότησής της από τις διατάξεις του Ν. 1069/80 και του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα. Περιοχή αρμοδιότητας της επιχείρησης είναι η διοικητική περιφέρεια του Δήμου Τρικκαίων.

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης