• Διατύπωση γνώμης για περιορισμούς βοσκής στο δημοτικό δάσος Βροντερού.
 • Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διατύπωση γνώμης για περιορισμούς βοσκής στο δημοτικό δάσος Βροντερού.
  1. Έγκριση Κ.Α. του προϋπολογισμού του Δήμου Πύλης, έτους 2018, να είναι δεκτικοί για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πάγιας προκαταβολής.
  Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση Κ.Α. του προϋπολογισμού του Δήμου Πύλης, έτους 2018, να είναι δεκτικοί για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πάγιας προκαταβολής. Ημερήσιας διάταξης:
  1. Ψήφιση Τμήματος Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2018, που αφορά την Δ.Ε.Υ.Α. Πύλης.
  Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την ψήφιση Τμήματος Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2018, που αφορά την Δ.Ε.Υ.Α. Πύλης.
  1. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων Α’ τριμήνου 2018.
  Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων Α’ τριμήνου 2018
  1. Αποδοχή χρηματοδότησης για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055).
  Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή χρηματοδότησης για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055)
  1. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, οικ. έτους 2018.
  Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, οικ. έτους 2018.
  1. Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2018.
  Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2018.
  1. Επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην Τ.Κ. Γόμφων.
  Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην Τ.Κ. Γόμφων.
  1. Αίτηση Συλλόγου Επαγγελματιών Ορεινού Όγκου Ν. Τρικάλων – Ξένιος Ζευς για συνδιοργάνωση αγώνα ορεινού τρεξίματος με την ονομασία «Koziakas Mountain Race».
  Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή αίτησης Συλλόγου Επαγγελματιών Ορεινού Όγκου Ν. Τρικάλων – Ξένιος Ζευς για συνδιοργάνωση αγώνα ορεινού τρεξίματος με την ονομασία «Koziakas Mountain Race».
  1. Αίτηση Συλλόγου Ορειβασίας – Χιονοδρομίας Ν. Τρικάλων για υποστήριξη της διοργάνωσης της 78ης Πανελλήνιας Ορειβατικής Συγκέντρωσης στο Κερκέτιο Όρος (Κόζιακας).
  Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή αίτησης Συλλόγου Ορειβασίας – Χιονοδρομίας Ν. Τρικάλων για υποστήριξη της διοργάνωσης της 78ης Πανελλήνιας Ορειβατικής Συγκέντρωσης στο Κερκέτιο Όρος (Κόζιακας).
  1. Αίτηση Συλλόγου Όραμα Ελπίδας για συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση εκδήλωσης ενημέρωσης των πολιτών για τη σημασία της δωρεάς αιμοποιητικών κυττάρων/μυελού των οστών.
  Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή αίτησης Συλλόγου Όραμα Ελπίδας για συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση εκδήλωσης ενημέρωσης των πολιτών για τη σημασία της δωρεάς αιμοποιητικών κυττάρων/μυελού των οστών.
  1. Ανάκληση παραχώρησης χρήσης - Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Παλαιομοναστήρου.
  Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την ανάκληση παραχώρησης χρήσης - έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Παλαιομοναστήρου.
  1. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Δροσοχωρίου.
  Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Δροσοχωρίου.
  1. Αίτηση Δ.Α.Σ. Καλογήρων για παραχώρηση λήμματος ξυλείας δημοτικού δάσους Καλογήρων, έτους 2018.
  Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή αίτησης Δ.Α.Σ. Καλογήρων για παραχώρηση λήμματος ξυλείας δημοτικού δάσους Καλογήρων, έτους 2018.
  1. Αίτηση Δ.Α.Σ. Πύρρας για παραχώρηση λήμματος ξυλείας δημοτικού δάσους Πύρρας, έτους 2018.
  Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή αίτησης Δ.Α.Σ. Πύρρας για παραχώρηση λήμματος ξυλείας δημοτικού δάσους Πύρρας, έτους 2018.
  1. Αίτηση Δ.Α.Σ. Ελάτης για παραχώρηση λήμματος ξυλείας δημοτικού δάσους Ελάτης, έτους 2018.
  Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή αίτησης Δ.Α.Σ. Ελάτης για παραχώρηση λήμματος ξυλείας δημοτικού δάσους Ελάτης, έτους 2018.
  1. Διατύπωση γνώμης για περιορισμούς βοσκής στο δημοτικό δάσος Μεσοχώρας.
  Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την διατύπωση γνώμης για περιορισμούς βοσκής στο δημοτικό δάσος Μεσοχώρας.
  1. Επικαιροποίηση Κανονισμού Λαϊκής Αγοράς της Τ.Κ. Πύλης.
  Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την επικαιροποίηση Κανονισμού Λαϊκής Αγοράς της Τ.Κ. Πύλης.
  1. Καθορισμός αριθμού αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου σε παραγωγούς πωλητές.
  Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον καθορισμό αριθμού αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου σε παραγωγούς πωλητές.
  1. Κατάταξη των αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Πύλης.
  Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την κατάταξη των αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Πύλης.
  1. Υποβολή πρότασης για ένταξη του Δήμου στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ που αφορά στην προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού – αποδοχή χρηματοδότησης – κάλυψη οικονομικής διαφοράς από ιδίους πόρους.
    Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την υποβολή πρότασης για ένταξη του Δήμου στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ που αφορά στην προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού – αποδοχή χρηματοδότησης – κάλυψη οικονομικής διαφοράς από ιδίους πόρους.
  1. Έγκριση διενέργειας προμήθειας ενός οχήματος πολλαπλών χρήσεων και ενός φορτω-εκσκαφέα στο Δήμο Πύλης.
  Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση διενέργειας προμήθειας ενός οχήματος πολλαπλών χρήσεων και ενός φορτω-εκσκαφέα στο Δήμο Πύλης.
  1. Έγκριση μελέτης, Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Ύδρευση οικισμού Αγ. Ιωάννη & Αγ. Δημητρίου Τ.Κ. Ροπωτού Δήμου Πύλης».
  Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση μελέτης, Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Ύδρευση οικισμού Αγ. Ιωάννη & Αγ. Δημητρίου Τ.Κ. Ροπωτού Δήμου Πύλης».
  1. Έγκριση μελέτης, Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνία στις Δ.Ε. Πύλης, Γόμφων, Πιαλείας».
  Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση μελέτης, Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνία στις Δ.Ε. Πύλης, Γόμφων, Πιαλείας».
  1. Έγκριση μελέτης, Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Αντιμετώπιση ζημιών από θεομηνίες στις Δ.Ε. Πινδέων, Μυροφύλλου, Νεράιδας».
  Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση μελέτης, Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Αντιμετώπιση ζημιών από θεομηνίες στις Δ.Ε. Πινδέων, Μυροφύλλου, Νεράιδας».
  1. Έγκριση μελέτης, Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Αντιμετώπιση ζημιών από θεομηνίες στη Δ.Ε. Αιθήκων».
  Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση μελέτης, Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Αντιμετώπιση ζημιών από θεομηνίες στη Δ.Ε. Αιθήκων».
  1. Έγκριση μελέτης, Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Αποκατάσταση ζημιών Δημοτικών Κτιρίων».
  Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση μελέτης, Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Αποκατάσταση ζημιών Δημοτικών Κτιρίων».
  1. Έγκριση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Ύδρευση οικισμού Αετού του Κ.Δ. Παχτουρίου».
  Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Ύδρευση οικισμού Αετού του Κ.Δ. Παχτουρίου».
  1. Έγκριση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Κατασκευή σκαλοπατιών θέασης (κερκίδων) ανάντη του γηπέδου της Τ.Κ. Πύλης».
  Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Κατασκευή σκαλοπατιών θέασης (κερκίδων) ανάντη του γηπέδου της Τ.Κ. Πύλης».
  1. Αίτηση αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση – κατασκευή τεχνικών υποδομών στη Δ.Ε. Νεράιδας» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.
  Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση – κατασκευή τεχνικών υποδομών στη Δ.Ε. Νεράιδας» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.
  1. Αίτηση αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση – κατασκευή τεχνικών υποδομών στη Δ.Ε. Πινδέων» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.
  Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση – κατασκευή τεχνικών υποδομών στη Δ.Ε. Πινδέων».
  1. Αίτηση αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση – κατασκευή τεχνικών υποδομών στη Δ.Ε. Πιαλείων» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.
  Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση – κατασκευή τεχνικών υποδομών στη Δ.Ε. Πιαλείων».
  1. Αίτηση αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση – κατασκευή τεχνικών υποδομών στη Δ.Ε. Αιθήκων» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.
  Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση – κατασκευή τεχνικών υποδομών στη Δ.Ε. Αιθήκων».
  1. Αίτηση αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση – αποκατάσταση ζημιών σχολικών κτιρίων» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.
  Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση – αποκατάσταση ζημιών σχολικών κτιρίων»." /> Οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Πύλης - Η ΕΡΕΥΝΑ
  Κυριακή 27.11.2022 | Εορτάζουν: Δεν υπάρχουν γιορτές για σήμερα

  Οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Πύλης

  ΤΟΠΙΚΑ04.05.2018 | 4:42 μμ

  Γράφει ο/η

  newsroom

  Γράφει ο/η newsroom

  Στην πέμπτη τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης, στις 30-04-2018, παραβρέθηκαν 23 από τα 33 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

  Παρόντος και του Δημάρχου, συζητήθηκαν συνολικά 35 θέματα, εκ των οποίων 3 θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης και τα 32 θέματα της ημερήσιας διάταξης.

  Τα θέματα που συζητήθηκαν:

  Εκτός ημερήσιας διάταξης:

  1. Πρόσληψη προσωπικού δίμηνης χρονικής διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, έτους 2018.

  Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την πρόσληψη προσωπικού δίμηνης χρονικής διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, έτους 2018.

  1. Διατύπωση γνώμης για περιορισμούς βοσκής στο δημοτικό δάσος Βροντερού.

  Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διατύπωση γνώμης για περιορισμούς βοσκής στο δημοτικό δάσος Βροντερού.

  1. Έγκριση Κ.Α. του προϋπολογισμού του Δήμου Πύλης, έτους 2018, να είναι δεκτικοί για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πάγιας προκαταβολής.

  Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση Κ.Α. του προϋπολογισμού του Δήμου Πύλης, έτους 2018, να είναι δεκτικοί για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πάγιας προκαταβολής.

  Ημερήσιας διάταξης:

  1. Ψήφιση Τμήματος Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2018, που αφορά την Δ.Ε.Υ.Α. Πύλης.

  Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την ψήφιση Τμήματος Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2018, που αφορά την Δ.Ε.Υ.Α. Πύλης.

  1. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων Α’ τριμήνου 2018.

  Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων Α’ τριμήνου 2018

  1. Αποδοχή χρηματοδότησης για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055).

  Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή χρηματοδότησης για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055)

  1. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, οικ. έτους 2018.

  Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, οικ. έτους 2018.

  1. Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2018.

  Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2018.

  1. Επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην Τ.Κ. Γόμφων.

  Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην Τ.Κ. Γόμφων.

  1. Αίτηση Συλλόγου Επαγγελματιών Ορεινού Όγκου Ν. Τρικάλων – Ξένιος Ζευς για συνδιοργάνωση αγώνα ορεινού τρεξίματος με την ονομασία «Koziakas Mountain Race».

  Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή αίτησης Συλλόγου Επαγγελματιών Ορεινού Όγκου Ν. Τρικάλων – Ξένιος Ζευς για συνδιοργάνωση αγώνα ορεινού τρεξίματος με την ονομασία «Koziakas Mountain Race».

  1. Αίτηση Συλλόγου Ορειβασίας – Χιονοδρομίας Ν. Τρικάλων για υποστήριξη της διοργάνωσης της 78ης Πανελλήνιας Ορειβατικής Συγκέντρωσης στο Κερκέτιο Όρος (Κόζιακας).

  Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή αίτησης Συλλόγου Ορειβασίας – Χιονοδρομίας Ν. Τρικάλων για υποστήριξη της διοργάνωσης της 78ης Πανελλήνιας Ορειβατικής Συγκέντρωσης στο Κερκέτιο Όρος (Κόζιακας).

  1. Αίτηση Συλλόγου Όραμα Ελπίδας για συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση εκδήλωσης ενημέρωσης των πολιτών για τη σημασία της δωρεάς αιμοποιητικών κυττάρων/μυελού των οστών.

  Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή αίτησης Συλλόγου Όραμα Ελπίδας για συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση εκδήλωσης ενημέρωσης των πολιτών για τη σημασία της δωρεάς αιμοποιητικών κυττάρων/μυελού των οστών.

  1. Ανάκληση παραχώρησης χρήσης – Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Παλαιομοναστήρου.

  Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την ανάκληση παραχώρησης χρήσης – έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Παλαιομοναστήρου.

  1. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Δροσοχωρίου.

  Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Δροσοχωρίου.

  1. Αίτηση Δ.Α.Σ. Καλογήρων για παραχώρηση λήμματος ξυλείας δημοτικού δάσους Καλογήρων, έτους 2018.

  Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή αίτησης Δ.Α.Σ. Καλογήρων για παραχώρηση λήμματος ξυλείας δημοτικού δάσους Καλογήρων, έτους 2018.

  1. Αίτηση Δ.Α.Σ. Πύρρας για παραχώρηση λήμματος ξυλείας δημοτικού δάσους Πύρρας, έτους 2018.

  Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή αίτησης Δ.Α.Σ. Πύρρας για παραχώρηση λήμματος ξυλείας δημοτικού δάσους Πύρρας, έτους 2018.

  1. Αίτηση Δ.Α.Σ. Ελάτης για παραχώρηση λήμματος ξυλείας δημοτικού δάσους Ελάτης, έτους 2018.

  Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή αίτησης Δ.Α.Σ. Ελάτης για παραχώρηση λήμματος ξυλείας δημοτικού δάσους Ελάτης, έτους 2018.

  1. Διατύπωση γνώμης για περιορισμούς βοσκής στο δημοτικό δάσος Μεσοχώρας.

  Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την διατύπωση γνώμης για περιορισμούς βοσκής στο δημοτικό δάσος Μεσοχώρας.

  1. Επικαιροποίηση Κανονισμού Λαϊκής Αγοράς της Τ.Κ. Πύλης.

  Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την επικαιροποίηση Κανονισμού Λαϊκής Αγοράς της Τ.Κ. Πύλης.

  1. Καθορισμός αριθμού αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου σε παραγωγούς πωλητές.

  Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον καθορισμό αριθμού αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου σε παραγωγούς πωλητές.

  1. Κατάταξη των αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Πύλης.

  Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την κατάταξη των αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Πύλης.

  1. Υποβολή πρότασης για ένταξη του Δήμου στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ που αφορά στην προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού – αποδοχή χρηματοδότησης – κάλυψη οικονομικής διαφοράς από ιδίους πόρους.

   

  Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την υποβολή πρότασης για ένταξη του Δήμου στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ που αφορά στην προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού – αποδοχή χρηματοδότησης – κάλυψη οικονομικής διαφοράς από ιδίους πόρους.

  1. Έγκριση διενέργειας προμήθειας ενός οχήματος πολλαπλών χρήσεων και ενός φορτω-εκσκαφέα στο Δήμο Πύλης.

  Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση διενέργειας προμήθειας ενός οχήματος πολλαπλών χρήσεων και ενός φορτω-εκσκαφέα στο Δήμο Πύλης.

  1. Έγκριση μελέτης, Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Ύδρευση οικισμού Αγ. Ιωάννη & Αγ. Δημητρίου Τ.Κ. Ροπωτού Δήμου Πύλης».

  Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση μελέτης, Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Ύδρευση οικισμού Αγ. Ιωάννη & Αγ. Δημητρίου Τ.Κ. Ροπωτού Δήμου Πύλης».

  1. Έγκριση μελέτης, Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνία στις Δ.Ε. Πύλης, Γόμφων, Πιαλείας».

  Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση μελέτης, Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνία στις Δ.Ε. Πύλης, Γόμφων, Πιαλείας».

  1. Έγκριση μελέτης, Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Αντιμετώπιση ζημιών από θεομηνίες στις Δ.Ε. Πινδέων, Μυροφύλλου, Νεράιδας».

  Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση μελέτης, Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Αντιμετώπιση ζημιών από θεομηνίες στις Δ.Ε. Πινδέων, Μυροφύλλου, Νεράιδας».

  1. Έγκριση μελέτης, Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Αντιμετώπιση ζημιών από θεομηνίες στη Δ.Ε. Αιθήκων».

  Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση μελέτης, Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Αντιμετώπιση ζημιών από θεομηνίες στη Δ.Ε. Αιθήκων».

  1. Έγκριση μελέτης, Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Αποκατάσταση ζημιών Δημοτικών Κτιρίων».

  Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση μελέτης, Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Αποκατάσταση ζημιών Δημοτικών Κτιρίων».

  1. Έγκριση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Ύδρευση οικισμού Αετού του Κ.Δ. Παχτουρίου».

  Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Ύδρευση οικισμού Αετού του Κ.Δ. Παχτουρίου».

  1. Έγκριση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Κατασκευή σκαλοπατιών θέασης (κερκίδων) ανάντη του γηπέδου της Τ.Κ. Πύλης».

  Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Κατασκευή σκαλοπατιών θέασης (κερκίδων) ανάντη του γηπέδου της Τ.Κ. Πύλης».

  1. Αίτηση αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση – κατασκευή τεχνικών υποδομών στη Δ.Ε. Νεράιδας» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

  Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση – κατασκευή τεχνικών υποδομών στη Δ.Ε. Νεράιδας» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

  1. Αίτηση αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση – κατασκευή τεχνικών υποδομών στη Δ.Ε. Πινδέων» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

  Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση – κατασκευή τεχνικών υποδομών στη Δ.Ε. Πινδέων».

  1. Αίτηση αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση – κατασκευή τεχνικών υποδομών στη Δ.Ε. Πιαλείων» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

  Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση – κατασκευή τεχνικών υποδομών στη Δ.Ε. Πιαλείων».

  1. Αίτηση αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση – κατασκευή τεχνικών υποδομών στη Δ.Ε. Αιθήκων» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

  Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση – κατασκευή τεχνικών υποδομών στη Δ.Ε. Αιθήκων».

  1. Αίτηση αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση – αποκατάσταση ζημιών σχολικών κτιρίων» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

  Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση – αποκατάσταση ζημιών σχολικών κτιρίων».

  Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

  Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

  Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης