Παρασκευή 03.12.2021 | Εορτάζουν: Γλυκέριος, Γλυκερός

ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

Ανακοινώσεις διάφορες10.04.2018 | 12:05 μμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

ΑΔΑ: ΩΚΧΝΟΡ10-7ΙΠ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Ομογενών Αμερικής 1
Τ.Κ.: 42200 Καλαμπάκα
Πληροφορίες: Γκίκας Αλέξιος
Τηλέφωνο: 2432022410, 22202
Fax: 2432075970
E-mail: daskal@apdthest.gov.gr
Αριθ. Πρωτ.: 1722/50841

Θέμα: «Ανακοίνωση περίληψης Πράξης Χαρακτηρισμού»
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ανακοινώνουμε ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 998/79 εκδόθηκε ύστερα από αίτηση του Τσεκούρα Νικολάου, ταυτάριθμη Πράξη Χαρακτηρισμού της Υπηρεσίας μας για εδαφική έκταση στη θέση «Άμμος» περιοχής της Τ.Κ. Θεόπετρας του Δήμου Καλαμπάκας Τρικάλων.
Με την Πράξη αυτή η ανωτέρω έκταση με στοιχεία περιμέτρου και εμβαδού Ε (Α, Β, Γ, Δ, Α) = 3006,00 τ.μ. χαρακτηρίζεται ως μη δασικού χαρακτήρα έκταση κατά την έννοια των διατάξεων της παραγράφου 6 περίπτωση α του άρθρου 3 του Ν.998/79, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 32 του Ν. 4280/14 (ΦΕΚ 159Α), μη υπαγόμενη στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.
Κατά της Πράξεως αυτής, που εστάλη για ανάρτηση στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Καλαμπάκας, επιτρέπονται αντιρρήσεις από καθένα που έχει έννομο συμφέρον, μέσα σε δύο (2) μήνες από την τελευταία δημοσίευσή της, ενώπιον της Τ.Ε.Ε.Α. Π.Ε. Τρικάλων.

Καλαμπάκα 5 Απριλίου 2018
Ο Δασάρχης Καλαμπάκας
Πίσσιας Χρήστος
Δασολόγος με βαθμό Α΄

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης