Κυριακή 22.05.2022 | Εορτάζουν: Αιμίλιος, Μίλιος, Αιμιλία, Έμυ, Εμιλία, Έμιλυ, Έμμα, Μίλια, Κόδρος, Κόδρα

Προς εκποίηση κινητά πράγματα του Δήμου Τρικκαίων

ΤΟΠΙΚΑ17.05.2018 | 8:20 πμ

Γράφει ο/η

Αποστόλης Ζώης

Γράφει ο/η Αποστόλης Ζώης

Δημόσια φανερή προφορική και πλειοδοτική δημοπρασία ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών του Δήμου, για την εκποίηση κινητών πραγμάτων του Δήμου Τρικκαίων, διακηρύσσει ο δήμος Τρικκαίων. Σύμφωνα με τη σχετική διακήρυξη, τα προς εκποίηση κινητά πράγματα του Δήμου Τρικκαίων βρίσκονται σε χώρο του Δήμου Τρικκαίων (Δημοτικό Αμαξοστάσιο και γύρω χώροι). Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να επισκεφτούν για έλεγχο το χώρο του Αμαξοστασίου για να αποκτήσουν ίδια αντίληψη για τα εκποιούμενα είδη, μετά από προηγούμενη συνεννόηση με την υπηρεσία του Αμαξοστασίου. Σημειώνεται ότι το βάρος των προς εκποίηση αντικειμένων προσδιορίσθηκε κατά προσέγγιση καθώς δεν ήταν δυνατόν να γίνει ζύγιση αυτού και έτσι είναι πιθανόν να υπάρχει απόκλιση από την αναγραφόμενη τιμή βάρους.

Παραδείγματα

Σύμφωνα με το πρακτικό της επιτροπής εκτίμησης κινητών πραγμάτων, ορίστηκε το όριο πρώτης προσφοράς για  κάθε εκποιούμενο υλικό, ως εξής:

 

Από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων της Δ/νσης Επιχειρησιακού Έργου:

 

* Σίδηρο: περίπου 10.000 kg, με προτεινόμενη ελάχιστη τιμή πώλησης: 0,15 €/kg.

 

* Συσσωρευτές αυτοκινήτων: περίπου 500 kg με προτεινόμενη ελάχιστη τιμή πώλησης: 0,80 €/kg.

 

* Ηλεκτρολογικό υλικό: (μετασχηματιστές): περίπου 300 kg με προτεινόμενη ελάχιστη τιμή πώλησης: 0,80 €/kg.

 

Από το Τμήμα Διαχείρισης Απορριμμάτων της Δ/νσης Επιχειρησιακού Έργου:

 

* 161 μεταλλικούς (από γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα) κάδους απορριμμάτων συνολικού βάρους; περίπου 17.710 kg με προτεινόμενη ελάχιστη τιμή πώλησης: 0,14 €/kg.

 

* 90 πλαστικούς (πολυαιθυλενίου) κάδους απορριμμάτων (39 τεμάχια 1100 litr., 18 τεμάχια 660 litr., 3 τεμάχια 360 litr. και 30 τεμάχια 240 litr.) συνολικού βάρους 3.285 kg με προτεινόμενη ελάχιστη τιμή πώλησης: 0,08 €/kg, κ.ά.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι αυτό της υψηλότερης τιμής για ανά ομάδα. Πλειοδότης θα ανακηρυχθεί αυτός που θα προσφέρει τη μεγαλύτερη προσφορά ανά ομάδα. Μετά το πέρας της δημοπρασίας η Επιτροπή Διαγωνισμού υποβάλει τα δικαιολογητικά συμμετοχής και το πρακτικό διενέργειας του διαγωνισμού στην Οικονομική Επιτροπή, η οποία αποφασίζει περί της κατακυρώσεως ή μη του αποτελέσματος του διαγωνισμού.

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης