Σάββατο 25.05.2024 | Εορτάζουν: Δεν υπάρχουν γιορτές για σήμερα

Αριθμός Μ.Η.Τ. 232067

Η ιστοσελίδα www.trikalaerevna.gr σύμφωνα με την απόφαση Ε/1117/29-03-2024 της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης / Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης / Τμήμα Μητρώου και Διαφάνειας έλαβε την πιστοποίηση εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Ηλεκτρονικού Τύπου (Μ.Η.Τ.) στον Νομό Τρικάλων σύμφωνα με το Ν.5005/2022. O κατάλογος των πιστοποιημένων επιχειρήσεων ηλεκτρονικού τύπου αναρτάται στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Ε.Ε.

Συντήρηση τμημάτων των αγροτικών οδών σε αγροκτήματα

ΤΟΠΙΚΑ11.05.2018 | 8:16 πμ

Γράφει ο/η

Αποστόλης Ζώης

Γράφει ο/η Αποστόλης Ζώης

Ο Δήμος Τρικκαίων διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «αγροτική οδοποιϊα Α΄ και Β΄ τομέα 2018-2019».

Τι αφορά

Η συγκεκριμένη  μελέτη, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή του έργου,  αφορά στη συντήρηση τμημάτων των αγροτικών οδών των αγροκτημάτων του Τομέα Α’ και Β’ του Δήμου Τρικκαίων, με σκοπό τη βελτίωση της βατότητας των αγροτικών οδών για την εξυπηρέτηση των διερχόμενων αγροτικών οχημάτων και μηχανημάτων για την άνεση πρόσβαση στις καλλιεργούμενες εκτάσεις και την μείωση της επικινδυνότητας. Τις οδούς που θα συντηρηθούν θα υποδείξουν στην Υπηρεσία οι Πρόεδροι και τα Τοπικά Συμβούλια των Τοπικών Κοινοτήτων των Δημοτικών Ενοτήτων, ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν. Οι εργασίες που προβλέπονται από τη μελέτη είναι η διαμόρφωση των τμημάτων των αγροτικών οδών, η κατασκευή υπόβασης- βάσης και όπου είναι απαραίτητο θα κατασκευαστούν μικρά τεχνικά και τοιχία. Όλες οι εργασίες θα γίνουν έντεχνα σύμφωνα με τα οριζόμενα στα αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου της μελέτης και στα συμβατικά τεύχη της μελέτης, τις ισχύουσες πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές, της ισχύουσας νομοθεσίας περί εκτελέσεως Δημοτικών και Κοινοτικών Έργων και τις έγγραφες εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 300.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και η χρηματοδότησή του θα γίνει από ιδίους πόρους του Δήμου Τρικκαίων ( με κατανομή 100.000 ευρώ το 2018 και 200.000 ευρώ το 2019).

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης