Παρασκευή 23.02.2024 | Εορτάζουν: Πολύκαρπος, Πολυκάρπης, Πολυκαρπία, Πολυκάρπη, Πολυκαρπίτσα, Πολυκαρπούλα,Πολυχρόνης, Πολυχρόνιος, Χρόνης, Πολυχρονία, Πολυχρονούλα

Διακήρυξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την ανάθεση του υποέργου 5

Διακηρύξεις – Προκηρύξεις04.10.2022 | 8:57 πμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

22PROCQ11349993 2022-10-03
ΑΔΑ: 935Ξ7ΛΡ-ΕΘΩ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
1. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία, για την ανάθεση του υποέργου 5: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ – ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ ΜΕ ΙΧ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΘΕΟΠΕΤΡΑ – ΑΥΡΑ – ΚΟΝΙΣΚΟΣ ΜΕ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΛΟΓΓΑ & ΜΑΥΡΕΛΙ – ΚΡΗΝΙΤΣΑ – ΑΓΡΕΛΙΑ ΜΕ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟ & ΕΛΛΗΝΟΚΑΣΤΡΟ 2022-23», προϋπολογισμού 48.387,10 ΕΥΡΩ (Χωρίς Φ.Π.Α 24%). Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος ΣΑΝΠ 417 (Κ.Α. 2022ΝΠ41700044).
2. Ο διαγωνισμός διεξάγεται από την Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Τρικάλων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ) στο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της ιστοσελίδας www.promitheus.gov.gr με α.α ΕΣΗΔΗΣ 172585 καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας www.thessaly.gov.gr στο σύνδεσμο «Εφημερίδα της Υπηρεσίας/Διακηρύξεις».
3. Πληροφορίες παρέχονται από την Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Τρικάλων, οδός Β. Τσιτσάνη 31, Τ.Κ 42132, Τρίκαλα, τηλ: 2431351517, email: a.trigas@thessaly.gov.gr

(Αναλυτικά στο έντυπο της ΕΡΕΥΝΑΣ της 4/10/2022)

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης