Σάββατο 02.12.2023 | Εορτάζουν: Μερόπη, Μυρόπη, Σολομών, Σολομώντας, Σόλων, Σόλωνας, Σολομωντία, Πορφύριος, Πορφυρός, Πορφύρης, Πορφυρή, Πορφυρία, Πορφύρα, Πορφυρώ, Πορφυρούλα

Περίληψη επαναπροκήρυξης για την παροχή«Υπηρεσιών Ενεργειακού Συμβούλου»

Διακηρύξεις – Προκηρύξεις04.07.2023 | 9:16 πμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

ΑΔΑ: ΨΟΛ946907Φ-89Υ
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Τμήμα: Οικονομικό
Γραφείο: Προμηθειών (Διαγωνισμοί)
Δ/νση: Καρδίτσης 56, Τ.Κ. 42131 ΤΡΙΚΑΛΑ
Τηλ.: 24313-50702
Email: gnt. promitheies@trikalahospital. gr
Πληροφορίες: Β. Τσιάντου, Μ. Χρυσικού
Τρίκαλα: 3/7/2023
Αριθμ. Πρωτ.: 18385
ΘΕΜΑ: «ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 18/2023»
Το Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων στο πλαίσιο στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ενεργειακή Αναβάθμιση ΓΝ Τρικάλων – Παραγωγή Ενέργειας με χρήση ΣΗΘΥΑ/ΑΠΕ και ενσωμάτωση μέτρων Εξοικονόμησης Ενέργειας» με Κωδικό ΟΠΣ 5045516
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την παροχή «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ» (CPV: 71314300-5) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής (χαμηλότερη τιμή) και συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη 68.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.eprocurement.gov.gr (A/A ΕΣΗΔΗΣ 197420)

(Στο έντυπο της ΕΡΕΥΝΑΣ της 4/7/2023)

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης