Παρασκευή 17.09.2021 | Εορτάζουν: Σοφιανός, Σοφούλης, Σοφία, Σόνια, Σοφιανή, Σόφη, Σοφίνα, Φιφή, Σοφούλα, Σοφίτσα, Σοφάκι, Πίστη, Πίστις, Ελπίδα, Ελπίς, Αγάπιος, Αγάπη, Σοφιάννα, Αγαθοκλής, Αγαθοκλέας, Αγαθόκλεος, Αγαθόκλεια, Ολιβιανός, Ολβιανός, Ολιβία, Ολίβια, Παντολέων, Παντολέοντας, Παντολεοντής, Παντολεοντία, Παντολεοντή, Πηλεύς, Πηλέας

Ανακοίνωση Δασαρχείου Τρικάλων

Ανακοινώσεις διάφορες29.09.2020 | 2:57 μμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ
ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ

Ανακοινώνουμε στο ευρύ κοινό ότι με την 120125/31-7-2020 (Α.Δ.Α.: ΨΞΤΓΟΡΙ0-5ΤΞ) πράξη χαρακτηρισμού της Υπηρεσίας μας, που εκδόθηκε ύστερα από αίτηση του Δ, Τρικκαίων και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 998/79 «περί προστασίας δασών και δασικών εκτάσεων», χαρακτηρίσαμε την έκταση συνολικού εμβαδού 5604,227 τ.μ. που κείται στη θέση «Βλάχα» της Τ. Κ. Ελάτης της Δ. Ε. Αιθήκων του Δ, Πύλης της Π.Ε. Τρικάλων, ως δάσος κατά την έννοια των διατάξεων της παραγράφου I του άρθρου 3 του Ν, 998/79 όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3208/03 (ΦΕΚ-303 Α), υπαγόμενη στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, εμπίπτουσα στις παρ. 1 ε του άρθρου) 4 του Ν. 998/79.
Η παραπάνω πράξη μας κοινοποιήθηκε Δήμο Πύλης (Τοπική Κοινότητα Ελάτης) για την επί ένα μήνα ανάρτηση της στον πίνακα ανακοινώσεων και αναρτάται σε ειδικό προς τούτο διαδικτυακό τόπο.
Κατά της πράξης επιτρέπονται αντιρρήσεις, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 14 του νόμου 998/1979 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 34 του Ν. 4280/14 (ΦΕΚ 159Α), ενώπιον της (ΤΕΕΑ) Τρικάλων, από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον, εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από της κατά τα ανωτέρω επιδόσεως και κοινοποιήσεως ή σε κάθε άλλη περίπτωση από την ανάρτηση στον ειδικό δικτυακά τόπο, κατόπιν καταβολής παράβολου.

Τρίκαλα 04-08-2020
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
του Δασαρχείου Τρικάλων
Χρήστος. Κουλουκούρας
Δασολόγος με βαθμό Α’

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης
Nature Spot e-shop