Πέμπτη 29.10.2020 | Εορτάζουν: Αβραάμ, Αβραμία, Μελιτίνος, Μελιτινή, Μελιτίνη, Μελιτίνα, Μελίτη, Μελίτα, Μελίνα, Μελιτίνος, Μελίνα, Μελιτίνη, Μελιτίνα, Μελίτη, Μελίτα, Αναστασία, Νατάσα, Νατάσσα, Τασία, Σία, Τατία, Τάσα, Τέσα

Ανακοίνωση ΙΜ Τρίκκης και Σταγών

Ανακοινώσεις διάφορες17.03.2020 | 4:11 μμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ μέ θέμα «Ἄμεσα πρακτικά μέτρα ἐναρμόνισης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Τρίκκης και Σταγῶν καί τῶν ἑποπτευομένων ὑπό αὐτήν Ἐκκλησιαστικῶν Νομικῶν Προσώπων μέ τίς ὁδηγίες τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος»

Πρός ἅπαντα τόν Ἱερό Κλῆρο καί τούς ἐργαζομένους στά Ἐκκλησιαστικά Νομικά Πρόσωπα

Ἐνταῦθα

Ἀγαπητοί μου πατέρες καί ἀδελφοί,
Ὡς Μητροπολίτης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Τρίκκης και Σταγῶν, με αἴσθημα εὐθύνης προς το ποίμνιό μου, ἔχουμε, ἐπανειλημμένως, συστήσει ψυχραιμία και την πλήρη τήρηση ὅσων συνιστούν οἱ ἀρμόδιες ἀρχές ὑγείας.
Με ἐπιγνώση τῶν δυσκολιῶν που ἀντιμετωπίζει ἡ πατρίδα μας ἐξαιτίας τῆς ἐμφάνισης τοῦ κορονοϊοῦ και κατόπιν τῶν ἀποφάσεων τῆς Πολιτείας γιά το κλείσιμο τῶν ἐκπαιδευτικῶν ἱδρυμάτων ὅλων τῶν βαθμίδων και την ἀναστολή ποικίλων δραστηριοτήτων, καθώς και την διατύπωση αὐστηρῶν συστάσεων γιά την ὑγιεινή τῶν ἀνθρώπων, ἀποφασίζουμε ἐντός τῶν ὁρίων τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας, την λήψη κάποιων μέτρων που θεωροῦμε ἀπολύτως ἀπαραίτητα προκειμένου νά συμβάλουμε στήν κοινή προσπάθεια.
Εἰδικότερα:
1. Ἀπευθύνουμε ἔκκληση σε ὅλους ὅσους παρουσιάζουν ἔστω και κάποιο μικρό σύμπτωμα που μπορεί νά ὁδηγήσει σε γρίπη (βῆχα, φτέρνισμα, πυρετό, ἴσως κάποια κακουχία, πόνο στόν λαιμό κ.λπ.) νά ἀποφύγουν νά ἔρχονται στίς ἀκολουθίες γιά ὄσο καιρό χρειάζεται ἡ ἀποκαταστάσῃ τῆς ὑγείας τους, ὥστε και οἱ ἴδιοι νά προστατευθοῦν και τους ὑπολοίπους νά προστατεύσουν. Ἡ προσευχή τῶν ὑπολοίπων πιστῶν εἶναι δεδομένη. Το ἴδιο νά γίνει και γιά τις ὁμάδες που χαρακτηρίζονται εὐπαθεῖς (ἠλικιωμένοι, πάσχοντες ἀπό διαβήτῃ ἤ καρδιοαγγειακά νοσήματα κτλ.) Ὅσοι δέν μπορούν νά ἔρθουν αὐτό το διάστημα στόν ναό, μπορούν νά προσεύχονται ἀπό το σπίτι τους. Καί ἄς παρακαλέσουμε τόν Θεό σύντομα νά βρεθοῦμε καί πάλι στό Ναό, γιά νά προσευχηθοῦμε ὅλοι μαζί.
2. Γιά την Ἐκκλησία μας ἡ Θεία Κοινωνία εἶναι Σῶμα και Αἷμα Χριστοῦ. Κανένα μικρόβιο δέν μεταδίδεται μέσω τῆς Θείας Κοινωνίας. Αὐτό ὅμως δέν σημαίνει ὅτι πρέπει νά πηγαίνουν ὅσοι εἶναι σωματικά ἀσθενεῖς στόν ναό γιά νά κοινωνήσουν. Οἱ κανόνες τῆς Ἐκκλησίας προβλέπουν γιά ὅσους εἶναι ἀσθενεῖς νά κοινωνοῦν ἐκτός τῆς Θείας Λειτουργίας, στό σπίτι τους ἤ στό νοσοκομεῖο, καλώντας ἐκεῖ τον ἱερέα και αὐτό εἶναι παλαιά παράδοση. Ἡ Ἐκκλησία μας μάλιστα φυλᾷ στήν Ἁγία Τράπεζα, στό σκεῦος που ὀνομάζεται ἀρτοφόριο, Θεία Κοινωνία γιά τους ἀσθενεῖς, που εἶναι διαθέσιμη ὅποτε χρειαστεί. Ὅσοι λοιπόν ἀσθενοῦν ἤ ὑποψιάζονται ὅτι ἀσθενοῦν ἀς παραμένουν στό σπίτι τους και ἀς συνεννοούνται με τους ἱερεῖς τῶν ἐνοριών, ἐάν θέλουν νά κοινωνήσουν.
3. Ἀναστέλλεται ἀπό αὐτό το Σαββατοκύριακο και μέχρι το Πάσχα ἡ λειτουργία τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων καὶ ὅλων τῶν νεανικῶν δράσεων.
4. Διακόπτεται, ὁμοίως, ἡ λειτουργία τῶν Κύκλων Μελέτης Ἁγίας Γραφῆς μέχρι το Πάσχα.
5. Ἀναστέλλονται τα μαθήματα στή Σχολή Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Μητροπόλεως μας ἕως τὴν Τετάρτη 25 Μαρτίου, και οἱ πρόβες τῆς Μικτῆς χορωδίας Ἐνηλίκων.
6. Στό Ἐκκλησιαστικό Γηροκομεῖο Μεγάλων Καλυβίων ἀπαγορεύονται ὄλες οἱ ἐπισκέψεις και θα ἐπιτρέπεται ἡ εἴσοδος μόνο στό ἰατρικό, νοσηλευτικό και βοηθητικό προσωπικό.
7. Ἡ προγραμματισμένη γιά τή Δευτέρα 16 Μαρτίου Ἱερατική Συνάξῃ ἀναβάλλεται και θα πραγματοποιηθῇ σε ἡμερομηνία που θα ἀνακοινωθεῖ προσεχῶς.
8. Ἀπαγορεύονται οἱ ἐπισκέψεις ὀργανωμένων ἐκδρομικῶν γκρουπ στά μοναστήρια τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
9. Διακόπτεται, ἡ Λειτουργία τῶν Ἐνοριακῶν Πνευματικῶν Κέντρων γιά ὄλες τίς δράσεις καί τήν προσφορά τυχόν καφέ κλπ. σε μνημόσυνα ἤ ἀλλες συγκεντρώσεις.
10. Οἱ Ἱερεῖς, πού ἀνήκουν στίς εὐπαθεῖς ὁμάδες πληθυσμοῦ, παρακαλῶ αὐτήν τήν περίοδο νά περιορίσουν τίς δραστηριότητές τους στό ἀπολύτως ἐλάχιστο καί ἀναγκαῖο. Σέ περίπτωση δέ πού παρουσιάσουν συμπτώματα τοῦ ἰοῦ ἐντέλλονται νά παραμείνουν στό σπίτι τους καί νά ἐπικοινωνήσουν ἄμεσα μέ τόν προσωπικό τους γιατρό καί νά ἀκολουθήσουν ἀπαρέγκλιτα τίς σχετικές ὁδηγίες.
11. Ἀναστέλλεται ἡ λειτουργία τῶν Γραφείων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Τρίκκης και Σταγῶν ὡς πρός τήν ὑποδοχή κοινοῦ.
12. Οἱ ἐνορίες, με ἐντολή τῆς Ἱερᾶς Μητρόπολης, θα προμηθευτούν ἀντισηπτικά, τα ὁποῖα θα βρίσκονται στἰς εἰσόδους τῶν Ἱερῶν Ναῶν, ἐνῶ ἔχουμε δώσει ἐντολή νά καθαρίζονται καλά τα μέρη τοῦ Ναοῦ.
13. Την Κυριακή 14 Μαρτίου το πρωί σε ὅλους τοῦ Ἱερούς Ναούς δέν θα τελεσθεί ἡ ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου, ἀλλά μόνο ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου ἀπό 9-10:30 το πρωί. Το ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς δέν θα τελεσθεί ὁ Κατανυκτικός Ἐσπερινός στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Ἁγίου Νικολάου Τρικάλων, δέν θα τελοῦνται οἱ καθ’ ἡμέραν ἀκολουθίες τοῦ Ὄρθρου, τῶν Ὡρῶν, τοῦ Ἐσπερινού και τοῦ Μεγάλου Ἀποδείπνου, οἱ Προηγιασμένες Θεῖες Λειτουργίες κα οἱ Χαιρετισμοί τῆς Θεοτόκου.
14. Τονίζεται καί πάλι πώς ὅλες οἱ Ἀκολουθίες τῆς περιόδου θά ἀνα-μεταδοθοῦν ραδιοφωνικά ἀπό τό Ραδιοφωνικό Σταθμό τῆς Ἱερᾶς Μητρο¬πόλεως Τρίκκης καί Σταγῶν στούς 102 χιλιοκύκλους τῶν F.M.. Ἐπίσης το τοπικό τηλεοπτικό κανάλι TV10 σε συνεργασία με την Ἱερά Μητρόπολη Τρίκκης και Σταγῶν θα μεταδίδει σε μαγνητοσκόπηση κάθε Κυριακή 11-1 το πρωί Ἱἐρές Ἀκολουθίες. Αὐτό πρα¬κτικά σημαίνει πώς ἡ μή μετάβαση στόν Ἱερό Ναό δέν θά ἀποστερεῖ τό κλί¬μα καί τήν πνευματική ὠφέλεια τῆς ὅποιας Ἱερᾶς Ἀκολουθίας.
15. Κάνουμε ἔκκληση σε ὅλους τους πιστούς νά τηροῦν με πολλή προσοχή τους κανόνες ὑγιεινῆς που ἔχει συστήσει ἡ πολιτεία. Ἐπισημαίνουμε κι ἐμείς ὅτι καθενας που σέβεται την κοινωνία και τον συνάνθρωπο ἐκφράζει και την ἀγάπη του προς τον Θεό.
16. Ἡ Συνοδική Ἐγκύκλιος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Ἀνωτάτης Διοικητικῆς Ἀρχῆς τῆς Ἐκκλησίας μας, ἡ ὁποία περιέχει τίς θέσεις τῆς Ἐκκλησίας μας γιά τό προκῦψαν ζήτημα, μέ ἐκφράζει καί συμφωνῶ ἀπόλυτα ὡς Μητροπολίτης καί Μέλος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μέ τίς θέσεις πού περιέχει καί σᾶς παρακαλῶ νά τίς τηρήσετε πιστά, ὅσον ἀφορᾷ κυρίως τήν τήρηση τῶν κανόνων ὑγιεινῆς γιά τήν προφύλαξη ἀπό τήν μετάδοση τῆς νόσου.
Θεωροῦμε την ἀσθένεια που ἔχει προκύψει ὡς εὐκαιρία αὐτοκριτικῆς γιά την πορεία τοῦ κόσμου, ἀπόφαση γιά περισσότερη προσευχή καί, κυρίως, ἀφετηρία μετανοίας γιά την πορεία τῆς ζωῆς μας. Προσευχόμαστε κι ἐμείς με ὅλους και παρακαλοῦμε τον Θεό νά μη μας λησμονήσει, ὅπως και ὅλους τους συνανθρώπους μας ποῦ δοκιμάζονται ἁπανταχοῦ τῆς γῆς, ἰδιαιτέρως δε στήν γείτονα Ἰταλία.
Γιά ὁποιαδήποτε νεώτερη ἐξέλιξη θα ἐνημερώσουμε ἄμεσα τον λαό μας.
Εὐχόμαστε μέ τήν χάρη τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ καί τίς πρεσβείες τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός Ἡμῶν Βησσαρίωνος νά ξεπεράσουμε τήν δοκιμασία αὐτή ἔχοντας τήν ἀδιάψευστη ἐλπίδα ὅτι ὁ χορηγός τῆς Ζωῆς, πού εἶναι ὁ Ἴδιος ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, δέν θά μᾶς ἐγκαταλείψει.

Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί τῆς ἐν Κυρίω ἀγάπης,
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ο ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε στα links: www.thessalia-espa.gr, www.efepae.gr, www.aedep.gr, www.espa.gr

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε στα links:
www.thessalia-espa.gr, www.efepae.gr, www.aedep.gr, www.espa.gr


Η φρέσκια γεύση που δίνετε στην ημέρα σας... Nature Spot e-shop