Πέμπτη 28.01.2021 | Εορτάζουν: Παλλάδιος, Παλάδιος, Παλλάδης, Παλάδης, Χάρις,

Ανακοίνωση της Διεύθυνσης Μελετών Κατασκευών ΥΗ ΕΡΓΩΝ

Ανακοινώσεις διάφορες11.08.2020 | 10:29 πμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

Αρ. Πρωτ.: ΔΜΚΥ/ 1886 / 5-8-2020
Πληροφορίες : Π. Χωριανόπουλος
Τηλέφωνο : 210-3355110, -144
Φάξ: 210-5243501
Δ/νση: Αγ. Κωνσταντίνου 11, 104 31 Αθήνα
e-mail: P.Chorianopoulos@dei.com.gr
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΘΕΜΑ: Δημοσίευση πρότασης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης εκτάσεων συνολικής επιφάνειας 1.791.712,72 τ.μ., οι οποίες είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση των απαλλοτριώσεων του Υδροηλεκτρικού Έργου Μεσοχώρας με βάση τους νέους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους.
Η Διεύθυνση Μελετών Κατασκευών Υδροηλεκτρικών Έργων (ΔΜΚΥ) της ΔΕΗ Α.Ε. προτείνει την αναγκαστική απαλλοτρίωση εκτάσεων συνολικής επιφάνειας 1.791.712,72 τ.μ. με τα συστατικά και τα παραρτήματά τους, για εξυπηρέτηση σκοπού δημόσιας ωφέλειας και ασφάλειας και καλεί τους ενδιαφερόμενους για τις προβλεπόμενες από την παρ. 5 του άρθρου 3 του Ν.2882/2001 (ΦΕΚ Α’ 17/2001) ενέργειες.
Σκοπός απαλλοτρίωσης
Η προς απαλλοτρίωση έκταση θα χρησιμοποιηθεί αφενός για τις ανάγκες δημιουργίας του ταμιευτήρα του ΥΗΕ Μεσοχώρας και αφετέρου για την τήρηση των νέων εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων όσον αφορά τις περιοχές του οικισμού Μεσοχώρας (γνωστών ως «Τομείς Α, Β και Γ»)
Θέση της προς απαλλοτρίωση έκτασης
Η υπόψη έκταση ευρίσκεται στην περιοχή της Τοπικής Κοινότητας Μεσοχώρας, της Δημοτικής Ενότητας Πινδέων του Δήμου Πύλης, της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων.
Εμβαδόν της προς απαλλοτρίωση έκτασης
1.791.712,72 τ.μ.
Αρμόδιοι σχετικά με την παραπάνω απαλλοτρίωση
1. ΥΠΕΝ
2. ΔΕΗ Α.Ε./ Δ/νση Μελετών Κατασκευών Υδροηλεκτρικών Έργων(ΔΜΚΥ) – Τομέας Τοπογραφήσεων-Απαλλοτριώσεων-Μελετών Οδοποιίας (Αγ. Κωνσταντίνου 11, 10431 Αθήνα)
Ορίζεται χρόνος ενεργειών, σύμφωνα με την παρ. 5 του Άρθρου 3 του Ν.2882/2001, τριάντα (30) ημέρες από τη δημοσίευση και την ανάρτηση της παρούσης.
Κ. Σακελλαριάδης
Αναπληρωτής Δ/ντής ΔΜΚΥ

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης
ΟΛΥΜΠΟΣ ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ Nature Spot e-shop