Τετάρτη 25.05.2022 | Εορτάζουν: Δεν υπάρχουν γιορτές για σήμερα

Ανακοίνωση του ΟΑΕΔ

Ανακοινώσεις δημοσίου03.09.2020 | 2:53 μμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Ο.Α.Ε.Δ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ1/2020

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
για την κάλυψη των εποχικών ή παροδικών αναγκών των βρεφονηπιακών παιδικών σταθμών του Ο.Α.Ε.Δ.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Δ.
Ανακοινώνει:

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της 30-07-2021, συνολικά εκατόν είκοσι ένα(121) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των βρεφονηπιακών παιδικών σταθμών του Ο.Α.Ε.Δ. εντός του Νομού Αττικής(38) και των Νομών Αιτωλ/νίας(7) Άρτας(3), Αχαϊας(5), Δράμας(2), Ευρυτανίας(2), Ημαθίας(6), Πυλαίας- Θεσσαλονίκης(5) Θεσπρωτίας(4), Ιωαννίνων(4), Καβάλας(12), Καρδίτσας(11), Λάρισας(5), Μεσσηνίας(1), Ξάνθης(6), Ροδόπης(4), Σερρών(1) και Τρικάλων(5) .
*Η επί μέρους κατανομή των ατόμων, εντός εκάστου Νομού, αναγράφεται στην οικεία ανακοίνωση (ΣΟΧ 1/2020) που είναι αναρτημένη στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ: www.oaed.gr
Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών .
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ – ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ – ΠΑΙΔΟΚΟΜΩΝ – ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ – ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ: αναγράφονται στην οικεία ανακοίνωση (ΣΟΧ 1/2020 που είναι αναρτημένη στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ: www.oaed.gr

Πότε και πως υποβάλλονται οι αιτήσεις
Οι ενδιαφερόμενοι μέσω της ψηφιακής πύλης του ελληνικού δημοσίου www.gov.gr. θα οδηγηθούν στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Διαδικτυακής Πύλης του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) στη σχετική σελίδα υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης ακολουθώντας τη διαδρομή, https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apaskholese-sto-demosio-tomea/aitese-proslepses-stous-brephonepiakous-stathmous-tou-oaed αφού καταχωρήσουν τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασής τους (username και password) στο TAXISnet.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της που θα γίνει στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα καταστήματα των βρεφονηπιακών παιδικών σταθμών αυτής, όπου προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των δήμων, στους οποίους αυτά εδρεύουν, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
• Υποβολή αιτήσεως μετά την καταληκτική ημερομηνία που θα ορισθεί με Ανακοίνωση του Διοικητή του ΟΑΕΔ(www.oaed.gr) δεν είναι δυνατή.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ
ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης