Δευτέρα 16.05.2022 | Εορτάζουν: Δεν υπάρχουν γιορτές για σήμερα

Ανακοίνωση από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Ανακοινώσεις δημοσίου03.03.2022 | 3:24 μμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

Γραφείο Διοίκησης & Γρ. Δ.Σ.
Αρμόδια Διεύθυνση:
Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης
Τμήμα Διαχείρισης Προσωπικού
Πληροφορίες: Ε. Καρούσου, Β. Κάππου
Τηλ. 210 8802856, 210 8802837
Αρ. πρωτ.: 11493
Αθήνα 22/02/2022
ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ: ΔΗΜΟΣΙΟ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ’αριθ. ΣΟΧ 1/2022 
Πρόσληψης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα τριών (33) ατόμων.
Ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)-Ν.Π.Ι.Δ.
Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα τριών (33) ατόμων, διαφόρων ειδικοτήτων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών στην Κεντρική Υπηρεσία και σε Οργανικές Μονάδες των Περιφερειακών Διευθύνσεων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. που εδρεύει στην Αθήνα στην Περιφερειακή Ενότητα του Κεντρικού Τομέα Αθηνών και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα.

(Αναλυτικά στο έντυπο της ΕΡΕΥΝΑΣ της 03/03/2022)

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης