Κυριακή 27.11.2022 | Εορτάζουν: Δεν υπάρχουν γιορτές για σήμερα

Ανακοίνωση Δ. Καλαμπάκας σχετικά με παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών

Ανακοινώσεις δημοσίου25.11.2021 | 2:04 μμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
Δ/ΝΣΗ Τ.Υ. ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ &
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Ευθ. Βλαχάβα 1, ΤΚ 42200
Πληρ.: Λύχος Νικόλαος
Τηλ. 24323-50291
e-mail: erga@dimosmeteoron.com
Αρ. Πρωτ.: 19507
ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών της υπ’ αριθμ. Πρωτ. 13015/10.08.2021 Διακήρυξης για τον Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με τίτλο «Εξειδικευμένη βελτίωση και συντήρηση αγωνιστικού χώρου στο Καστράκι του Δήμου Μετεώρων» (Σ.Α. ΕΣΗΔΗΣ 136291)
Σχετ.: 1. Η υπ’ αριθμ. 328/09.11.2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μετεώρων (ΑΔΑ: 6ΦΕ446ΜΜΥΗ-ΚΤΦ)
2. Οι με αρ. πρ. 14608,14609,14610 και 14611/10.09.2021 διευκρινιστικές απαντήσεις επί της διακήρυξης που έχουν αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο του διαγωνισμού
Ανακοινώνεται ότι, κατόπιν της αναγραφομένης στο 1ο Σχετικό, απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μετεώρων στα πλαίσια της διενέργειας του Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού προμήθειας άνω των ορίων με ΣΑ 136291 στο ΕΣΗΔΗΣ και τίτλο «Εξειδικευμένη βελτίωση και συντήρηση αγωνιστικού χώρου στο Καστράκι του Δήμου Μετεώρων» παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού κατά δεκαπέντε (15) ημέρες.

(Αναλυτικά στο έντυπο της ΕΡΕΥΝΑΣ της 25/11/2021)

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης