Δευτέρα 28.11.2022 | Εορτάζουν: Ειρήναρχος

Ανακοίνωση Δ. Τρικκαίων για την πρόσληψη δώδεκα (12) ατόμων με σύμβαση εργασίας

Ανακοινώσεις δημοσίου28.09.2022 | 12:05 μμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΣΟΧ 6/2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ (ΑΔΑ: 6Ξ5ΡΩΗ9-ΖΩΗ )
για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δώδεκα (12) ατόμων διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως δώδεκα (12) μήνες, με ανανέωση ή παράταση έως τη λήξη των υποέργων 1,3 και 5 της Πράξης: «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ» και συγκεκριμένα του εξής ανά ειδικότητα αριθμού ατόμων:
– Κωδικός Θέσης: 101, Ειδικότητα: ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, αριθμός ατόμων: ΕΝΑ (1).
– Κωδικός Θέσης: 102, Ειδικότητα: ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ, αριθμός ατόμων: ΕΝΑ (1).
– Κωδικός Θέσης: 103, Ειδικότητα: ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ, αριθμός ατόμων: ΕΝΑ (1), Υπηρεσία: Κέντρο Κοινότητας Δήμου Τρικκαίων
– Κωδικός Θέσης: 104, Ειδικότητα: ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ, αριθμός ατόμων: ΕΝΑ (1), Υπηρεσία: Παράρτημα ΡΟΜΑ και ευπαθών ομάδων.
– Κωδικός Θέσης: 105, Ειδικότητα: ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ, αριθμός ατόμων: ΕΝΑ (1), Υπηρεσία: Παράρτημα ΡΟΜΑ του Δήμου Τρικκαίων στον Πύργο.
– Κωδικός Θέσης: 106, Ειδικότητα: ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ, αριθμός ατόμων: ΕΝΑ (1) Υπηρεσία: Παράρτημα ΡΟΜΑ και ευπαθών ομάδων.
– Κωδικός Θέσης: 107, Ειδικότητα: ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ, αριθμός ατόμων: ΕΝΑ (1) Υπηρεσία: Παράρτημα ΡΟΜΑ του Δήμου Τρικκαίων στον Πύργο
– Κωδικός Θέσης: 108, Ειδικότητα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, αριθμός ατόμων: ΕΝΑ (1), Υπηρεσία: Παράρτημα ΡΟΜΑ του Δήμου Τρικκαίων στον Πύργο,
– Κωδικός Θέσης: 109, Ειδικότητα: ΠΕ/ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ, αριθμός ατόμων: ΕΝΑ (1), Υπηρεσία: Παράρτημα ΡΟΜΑ του Δήμου Τρικκαίων στον Πύργο,
– Κωδικός Θέσης: 110, Ειδικότητα :ΥΕ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ, αριθμός ατόμων: ΔΥΟ (2) ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, Υπηρεσία: Παράρτημα ΡΟΜΑ και ευπαθών ομάδων,
– Κωδικός Θέσης: 111, Ειδικότητα: ΥΕ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ, αριθμός ατόμων: ΕΝΑ (1), Υπηρεσία: Παράρτημα ΡΟΜΑ του Δήμου Τρικκαίων στον Πύργο.

(Αναλυτικά στο έντυπο της ΕΡΕΥΝΑΣ της 28/09/2022)

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης