Πέμπτη 30.05.2024 | Εορτάζουν: Εμμέλεια, Εμμελεία

Αριθμός Μ.Η.Τ. 232067

Η ιστοσελίδα www.trikalaerevna.gr σύμφωνα με την απόφαση Ε/1117/29-03-2024 της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης / Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης / Τμήμα Μητρώου και Διαφάνειας έλαβε την πιστοποίηση εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Ηλεκτρονικού Τύπου (Μ.Η.Τ.) στον Νομό Τρικάλων σύμφωνα με το Ν.5005/2022. O κατάλογος των πιστοποιημένων επιχειρήσεων ηλεκτρονικού τύπου αναρτάται στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Ε.Ε.

ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Ανακοινώσεις διάφορες28.04.2023 | 10:18 πμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Πληρ.: Άννα Τσιάμη Τηλ: 24310 63486

Ανακοινώνουμε στο ευρύ κοινό ότι με την αρ. πρωτ. 155581/28-3-2023 ΑΔΑ: ΩΧΗ64653Π8ΑΩ8 πράξη χαρακτηρισμού της Υπηρεσίας μας, που εκδόθηκε ύστερα από αίτηση του κ. Χατζόπουλου Μάριου και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 998/79 «περί προστασίας δασών και δασικών εκτάσεων», χαρακτηρίσαμε την έκταση συνολικού εμβαδού 2.053,661τ.μ. που κείται στη θέση «Άγιος Ιωάννης» της Τ.Κ. Ροποτού της Δ.Ε. Πύλης του Δ. Πύλης της Π.Ε. Τρικάλων και απεικονίζεται με στοιχεία κορυφών Α1,Α2,Α3,…,Α9,Α10,Α11 και με συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ, σε τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:1000, που συντάχθηκε το Δεκέμβριο του 2022 από τον αγρονόμο τοπογράφο μηχανικό κ. Αποστόλου Κωνσταντίνο με AM 89763, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της πράξης, ως μη δασικού χαρακτήρα έκταση κατά την έννοια των διατάξεων της παραγράφου 6 περίπτωση α του άρθρου 3″ του Ν. 998/79 όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθ. 32 του Ν. 4280/14 (ΦΕΚ-159 Α), μη υπαγόμενη στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.
Η παραπάνω πράξη μας κοινοποιήθηκε Δήμο Πύλης (Τοπική Κοινότητα Ροποτού), για την επί ένα μήνα ανάρτηση της στον πίνακα ανακοινώσεων και αναρτάται σε ειδικό προς τούτο διαδικτυακό τόπο.
Κατά της πράξης επιτρέπονται αντιρρήσεις, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 14 του νόμου 998/1979 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 34 του Ν. 4280/14 (ΦΕΚ 159Α), ενώπιον της Τ.Ε.Ε.Α Τρικάλων, από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον, εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από της κατά τα ανωτέρω επιδόσεως και κοινοποιήσεως ή σε κάθε άλλη περίπτωση από την ανάρτηση στον ειδικό δικτυακό τόπο, κατόπιν καταβολής παράβολου.

Τρίκαλα 28-03-2023
Ο Προϊστάμενος του Δασαρχείου Τρικάλων
Δημήτρης Καλόγηρος
Δασολόγος με βαθμό Α΄

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης