Κυριακή 22.05.2022 | Εορτάζουν: Αιμίλιος, Μίλιος, Αιμιλία, Έμυ, Εμιλία, Έμιλυ, Έμμα, Μίλια, Κόδρος, Κόδρα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Ανακοινώσεις διάφορες21.02.2022 | 2:56 μμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

Διεύθυνση Περιφέρειας Κ.Ε.
Περιοχή Τρικάλων
Θεοδοσοπούλου & Τζουµαγιάς
42132 Τρίκαλα
Ειδοποιούνται οι καταναλωτές ∆Ε∆∆ΗΕ των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελεσθούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες του ∆Ε∆∆ΗΕ θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος ως εξής:
∆ΕΥΤΕΡΑ 21/02/2022
1. Από ώρα 08:00-12:00 Στο χωριό Οιχαλία πίσω από
∆.Α.Κ.Α.Ρ. προς Οιχαλία.
ΤΡΙΤΗ 22/02/2022
1. Από ώρα 08:00-14:00 Στα Τρίκαλα στο Κηπάκι Σαραγιών και απέναντι από τις γραμμές του τραίνου.
ΤΕΤΑΡΤΗ 23/2/2022
1. Από ώρα 09:00-12:00 Στα χωριά Ρόγγια και ∆ιπόταµο, τα αρδευτικά Φ/Β, βιοτεχνίες, Βιομηχανίες της περιοχής.
Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από το χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Γι’ αυτό το λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα του ∆Ε∆∆ΗΕ θα πρέπει να
θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι, για λόγους
ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή
άλλα στοιχεία του δικτύου ακόμα και αν βρίσκονται καταγής, γιατί υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος. Επίσης όσοι
έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες πρέπει μετά τη διακοπή
να τους ελέγξουν αν περιστρέφονται όπως πριν.
ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ∆Ε∆∆ΗΕ ΠΕΡ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης