Πέμπτη 30.05.2024 | Εορτάζουν: Εμμέλεια, Εμμελεία

Αριθμός Μ.Η.Τ. 232067

Η ιστοσελίδα www.trikalaerevna.gr σύμφωνα με την απόφαση Ε/1117/29-03-2024 της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης / Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης / Τμήμα Μητρώου και Διαφάνειας έλαβε την πιστοποίηση εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Ηλεκτρονικού Τύπου (Μ.Η.Τ.) στον Νομό Τρικάλων σύμφωνα με το Ν.5005/2022. O κατάλογος των πιστοποιημένων επιχειρήσεων ηλεκτρονικού τύπου αναρτάται στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Ε.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Ανακοινώσεις δημοσίου25.04.2023 | 9:19 πμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Της αριθμ. Πρωτ. 21649/24.04.2023 (ΑΔΑ: 9ΙΤ5ΩΗ9-ΓΨΑ)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
για την σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου στο Δημοτικό Ωδείο Τρικάλων.
Ο ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, καλλιτεχνικού-διδακτικού προσωπικού στο Δημοτικό Ωδείο Τρικάλων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ΩΡΟΜΙΣΘΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, χρονικής διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως 30.06.2023 και συγκεκριμένα του εξής, ανά ειδικότητα, αριθμό ατόμων και απαιτούμενων προσόντων:
Ειδικότητα:
– ΕΝΑ (1) ΑΤΟΜΟ ΤΕ- Καθηγητών μουσικής με ειδίκευση μουσικής δωματίου.
Απαιτούμενα Προσόντα: α) Δίπλωμα βιολιού, β) Πτυχίο Αρμονίας, γ) Πιστοποιητικό Ειδίκευσης στη Μουσική Δωματίου και δ) Απολυτήριο Λυκείου Γενικής ή Τεχνικής Κατεύθυνσης.
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτησή τους και να την υποβάλουν, αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: prokirixeis@trikalacity.gr
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και συγκεκριμένα από 25.04.2023 έως και 05.05.2023.
Αντίγραφο της ανακοίνωσης θα αναρτηθεί στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Τρικκαίων, του Δημοτικού Ωδείου Τρικάλων, στην ιστοσελίδα του Δημοτικού Ωδείου www.dοtrik.gr, στην ιστοσελίδα του Δήμου Τρικκαίων www.trikalacity.gr και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Τρίκαλα 24.04.2023
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΘΩΜΑΣ ΠΑΠΑΣΙΚΑΣ

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης