Κυριακή 25.02.2024 | Εορτάζουν: Ρήγας, Ρηγίνος, Ρήγος, Ρηγίνη, Ρηγίνα, Ρεγίνα, Ρεγγίνα, Ρήγισσα, Ρηγούλα, Ρηγίλη, Ρήγω, Ταράσιος, Ταράσης, Ταρσή, Ταρσώ, Ταρασία, Ταρσίτσα, Λωξάνδρα, Λωξάντρα Ρωξάνη, Ρωξάνα, Ορθοδόξης, Δόξης, Δοξάκης, Ορθοδοξία, Δόξα, Ορθούλα, Άξιος, Άξια

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Ανακοινώσεις δημοσίου23.11.2023 | 10:15 πμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΧΩΡ/ΞΙΑΣ & ΠΟΛ/ΚΟΥ ΣΧΕΔ/ΜΟΥ
Πληροφορίες: Βασιλική Μιχαλίτση
Τηλέφωνο: 24313 51264
email: michavas@trikalacity.gr
Ταχ. Δ/νση: Ασκληπιού 18
Ταχ. Κωδ.: 42131
Αριθ. πρωτ.: ΟΙΚ 51807
Γίνεται γνωστό ότι στο Δημοτικό Κατάστημα έχει αναρτηθεί η με αριθμό 455/ 2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: Ρ1Σ6ΩΗ9-ΣΞΜ) με θέμα: «Έγκριση τροποποίησης εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης των Τρικάλων στα Ο.Τ. Γ465, Γ466 και ΚΧ της Πολεοδομικής Ενότητας VI “Στρατώνες-Καραμανλή-Αμυγδαλιές» και συγκεκριμένα επί των οδών Ηλέκτρας-Μπάρδα και Ανώνυμης οδού μεταξύ του Ο.Τ. Γ466 και ΚΧ, με τη μετατόπιση των Ρ.Γ. και Ο.Γ., ώστε αυτές να συμπέσουν με τη διαμορφωμένη, επί μακρόν, υφιστάμενη κατάσταση». (Η αριθμ. 170/2023 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).»
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι, αφού λάβουν γνώση της προτεινόμενης τροποποίησης, να υποβάλλουν τις τυχόν ενστάσεις τους μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης.
Τρίκαλα 21-11-2023
Ε.Δ.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΑΤΑΕΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης