Κυριακή 25.02.2024 | Εορτάζουν: Ρήγας, Ρηγίνος, Ρήγος, Ρηγίνη, Ρηγίνα, Ρεγίνα, Ρεγγίνα, Ρήγισσα, Ρηγούλα, Ρηγίλη, Ρήγω, Ταράσιος, Ταράσης, Ταρσή, Ταρσώ, Ταρασία, Ταρσίτσα, Λωξάνδρα, Λωξάντρα Ρωξάνη, Ρωξάνα, Ορθοδόξης, Δόξης, Δοξάκης, Ορθοδοξία, Δόξα, Ορθούλα, Άξιος, Άξια

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Ανακοινώσεις δημοσίου28.11.2023 | 2:57 μμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΧΩΡ/ΞΙΑΣ & ΠΟΛ/ΚΟΥ ΣΧΕΔ/ΜΟΥ
Πληροφορίες: Βασιλική Μιχαλίτση
Τηλέφωνο: 24313 51264
email: michavas@trikalacity.gr
Ταχ. Δ/νση: Ασκληπιού 18
Ταχ. Κωδ.: 42131
Αριθ. πρωτ.: ΟΙΚ 53147
Γίνεται γνωστό ότι στο Δημοτικό Κατάστημα έχει αναρτηθεί η με αριθμό 283/2022 Α.Δ.Σ., Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:ΨΛΒΦΩΗ9-ΩΙΟ) με θέμα: «Επικαιροποίηση της αριθμ. 71/2019 Α.Δ.Σ., που αφορά ΄Τροποποίηση σχεδίου διανομής έτους 1932 συνοικισμού Κεφαλοβρύσου, (αρ. οικοπέδων 151 και 323), με την κατάργηση τμήματος της αδιάνοικτης δημοτικής οδού πλάτους 6,00μ,που διασχίζει τα Ο.Τ. 75 και 33 και την ταυτόχρονη επιβολή Κ.Χ. στα ανωτέρω Ο.Τ.΄»
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι, αφού λάβουν γνώση της προτεινόμενης τροποποίησης, να υποβάλλουν τις τυχόν ενστάσεις τους μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης.
Τρίκαλα 24-11-2023
Ε.Δ.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
κ.α.α.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΟΥΛΙΑΝΙΤΗΣ
ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης