Παρασκευή 21.06.2024 | Εορτάζουν: Αφροδίσιος, Αφροδισία

Αριθμός Μ.Η.Τ. 232067

Η ιστοσελίδα www.trikalaerevna.gr σύμφωνα με την απόφαση Ε/1117/29-03-2024 της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης / Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης / Τμήμα Μητρώου και Διαφάνειας έλαβε την πιστοποίηση εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Ηλεκτρονικού Τύπου (Μ.Η.Τ.) στον Νομό Τρικάλων σύμφωνα με το Ν.5005/2022. O κατάλογος των πιστοποιημένων επιχειρήσεων ηλεκτρονικού τύπου αναρτάται στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Ε.Ε.

Ανακοίνωση Δήμου Τρικκαίων για την πρόσληψη ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Ανακοινώσεις δημοσίου09.01.2023 | 11:16 πμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Της υπ’ αριθμ. πρωτ.469/04.01.2023 (ΑΔΑ:9ΠΛ6ΩΗ9-6ΧΤ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
για την σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ωρομίσθιας απασχόλησης ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ στο πλαίσιο των προγραμμάτων «ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» περιόδου 2022-2023
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως οκτώ (8) μήνες, με ωριαία αποζημίωση, συνολικά έξι (6) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής στο πλαίσιο των Προγραμμάτων «Άθληση για Όλους» περιόδου 2022-2023 και συγκεκριμένα του εξής ανά πρόγραμμα και ανά ειδικότητα αριθμού ατόμων:
– Ένα (1) Πτυχιούχο Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ για το πρόγραμμα Άσκηση Ενηλίκων (1 Τμήμα)
– Ένα (1) Πτυχιούχο Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ για το πρόγραμμα Άσκηση στα πάρκα Άθλησης και Υγείας (1 Τμήμα)
– Ένα (1) Πτυχιούχο Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα ΕΙΔΙΚΗ (ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ) ΑΓΩΓΗ για το πρόγραμμα Άσκηση ατόμων με αναπηρίες (2 Τμήματα)
– Ένα (1) Πτυχιούχο Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ για το πρόγραμμα Άσκηση Ενηλίκων (2 Τμήματα).
– Ένα (1) Πτυχιούχο Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (χωρίς την προσμέτρηση του κριτηρίου της εμπειρίας) για το πρόγραμμα Άσκηση Ενηλίκων (2 Τμήματα).
– Ένα (1) Πτυχιούχο Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα ΜΑΖΙΚΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ή ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ή ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ),για το πρόγραμμα Άσκηση Ενηλίκων (Aqua Aerobic) (2 Τμήματα)
με απαιτούμενα προσόντα όπως αυτά αναλυτικά αναγράφονται στην ανακοίνωση.
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής:
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτησή τους και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή στα γραφεία της υπηρεσίας μας, Ασκληπιού 18, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (prokirixeis@trikalacity.gr)
Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του δήμου Τρικκαίων και στο δικτυακό τόπο αυτού (www.trikalacity.gr), εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. (από 06.01.2023 έως και 20.01.2023)

Τρίκαλα 04.01.2023
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΘΩΜΑΣ ΠΑΠΑΣΙΚΑΣ

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης