Σάββατο 25.06.2022 | Εορτάζουν: Λίβιος, Λίβας, Λιβύη, Έρως, Έρωτας, Φεβρωνία, Φευρωνία, Φεύρω, Φέβρω, Φέβρα, Φεύρα, Φεβρούλα, Φευρούλα, Φευρωνίτσα, Φεβρωνίτσα

Ανακοίνωση μετάθεσης ημερομηνιών υποβολής προσφορών και διενέργειας διακήρυξης

Ανακοινώσεις δημοσίου05.01.2021 | 10:12 πμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

ΑΔΑ: ΩΝ4Ν46907Φ-Ψ5Υ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Τμήμα: Οικονομικό
Γραφείο: Προμηθειών (Διαγωνισμοί)
Δ/νση: Καρδίτσης 56, Τ.Κ. 42131 ΤΡΙΚΑΛΑ
Τηλ. / FAX: 24313-50702 / 24310-35157
Email:gnt.promitheies@trikalahospital.gr
Πληροφορίες: Ι. Α. Ζάντζος
Αριθμ. Πρωτ.: 4

ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 55/2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΥΛΙΚΟ»

Το Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 55/2020 διακήρυξης για την προμήθεια «ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, CPV: 33141700-7»
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1156/50ης/30-12-2020 Απόφαση ΔΣ (ΑΔΑ: ΩΩΟΑ46907Φ-Ρ1Ο), εξαιτίας υποβολής προδικαστικής προσφυγής, ΜΕΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως την Δευτέρα 19 Απριλίου 2021 και ώρα 18:00 μ.μ. και η ημερομηνία αποσφράγισης του διαγωνισμού για την Παρασκευή 23 Απριλίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ.
Ο συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ του διαγωνισμού παραμένει ο Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 102673.
Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της υπ’αριθμ. 55/2020 διακήρυξης και δημοσιεύεται σε ΕΣΗΔΗΣ, ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ΚΗΜΔΗΣ, ιστότοπο 5ης ΥΠΕ, Εφημερίδα ΕΕ, και Ελληνικό τοπικό τύπο.

Τρίκαλα: 4-1-2021
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης