Τρίτη 27.09.2022 | Εορτάζουν: Ακυλίνα, Ακυλίνη, Ακυλήνη, Επίχαρις, Επιχάρια, Ζήνων, Καλλίστρατος, Καλλιστράτης, Καλλιστράτη

Ανακοίνωση μετάθεσης ημερομηνιών υποβολής προσφορών της αριθ. 4/2022 Διακήρυξης

Διακηρύξεις – Προκηρύξεις27.04.2022 | 8:50 πμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

ΑΔΑ: 68Ζ846907Φ-ΗΩ4
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Τμήμα: Οικονομικό
Γραφείο: Προμηθειών (Διαγωνισμοί)
Δ/νση: Καρδίτσης 56, Τ.Κ. 42131 ΤΡΙΚΑΛΑ
Τηλ. / FAX: 24313-50702 / 24310-35157
Email: gnt.promitheies@trikalahospital.gr
Πληροφορίες: Β. Τσιάντου
Αριθμ. Πρωτ.: 10695
ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4/2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ»
Το Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 4/2022 διακήρυξης για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, CPV: 90911200-8»
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 258/17/20-4-2022 (ΑΔΑ: 9ΑΦ346907Φ-7ΕΕ) Απόφαση ΔΣ αναστέλλονται οι διαδικασίες του διαγωνισμού εξαιτίας υποβολής ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ και ΜΕΤΑΤΙΘΕΤΑΙ η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

(Αναλυτικά στο έντυπο της ΕΡΕΥΝΑΣ της 27/04/2022) 

 

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης