Παρασκευή 19.08.2022 | Εορτάζουν: Δεν υπάρχουν γιορτές για σήμερα

Ανακοίνωση ΣΟΧ Δ. Τρικκαίων

Ανακοινώσεις δημοσίου01.12.2021 | 3:43 μμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Τρίκαλα 30.11.2021
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΣΟΧ 6/2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ (ΑΔΑ:68ΖΡΩΗ9-6ΛΙ)
για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 31.08.2022 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος, τεσσάρων (4) ατόμων για την υλοποίηση της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» του Δήμου Τρικκαίων που εδρεύει στα Τρίκαλα Ν. Τρικάλων, και συγκεκριμένα του εξής ανά ειδικότητα αριθμού ατόμων:
Κωδικός Θέσης: 101, Ειδικότητα: ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, αριθμός ατόμων ΤΕΣΣΕΡΑ (4)
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών και δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα.

(Αναλυτικά στο έντυπο της ΕΡΕΥΝΑΣ της 1/12/2021)

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης