Παρασκευή 19.08.2022 | Εορτάζουν: Δεν υπάρχουν γιορτές για σήμερα

Ανακοίνωση ΣΟΧ του Δήμου Τρικκαίων

Ανακοινώσεις δημοσίου01.12.2021 | 3:42 μμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Τρίκαλα 30.11.2021
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΣΟΧ 5/2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ (ΑΔΑ:ΩΖΙ3ΩΗ9-ΖΙ7) για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 31.08.2022 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος, δώδεκα (12) ατόμων για την υλοποίηση της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» του Δήμου Τρικκαίων που εδρεύει στα Τρίκαλα Ν. Τρικάλων, και συγκεκριμένα του εξής ανά ειδικότητα αριθμού ατόμων:
Κωδικός Θέσης: 101, Ειδικότητα: ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ, αριθμός ατόμων ΠΕΝΤΕ (5)
Κωδικός Θέσης: 102, Ειδικότητα: ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ, αριθμός ατόμων ΠΕΝΤΕ (5)
Κωδικός Θέσης: 103, Ειδικότητα: ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ-ΜΑΓΕΙΡΙΣΣΩΝ, αριθμός ατόμων ΔΥΟ (2)
Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών και με απαιτούμενα προσόντα όπως αυτά αναλυτικά αναγράφονται στην ανακοίνωση.

(Αναλυτικά στο έντυπο της ΕΡΕΥΝΑΣ της 1/12/2021)

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης