Τετάρτη 05.10.2022 | Εορτάζουν: Χαριτίνη, Χαριτίνα, Χαρίτη, Τίνα, Χαρά, Μεθοδία, Ερμογένης

Ανοίγει το πρόγραμμα «Επενδύω στη Θεσσαλία»

ΤΟΠΙΚΑ13.09.2019 | 5:06 μμ

Γράφει ο/η

Ελένη Χολέβα

Γράφει ο/η Ελένη Χολέβα

Τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων νέων, νεοσύστατων και υπό σύσταση μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στην Περιφέρεια Θεσσαλίας για την ίδρυση, τον εκσυγχρονισμό και την τεχνολογική τους αναβάθμιση, με στόχο την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών, προβλέπει το πρόγραμμα «Επενδύω στη Θεσσαλία», που θα υλοποιηθεί στη συγκεκριμένη Περιφέρεια. Η υποβολή των αιτήσεων αρχίζει στις 17 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται στις 18 Οκτωβρίου 2019.

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 10 εκατ. ευρώ και μέσω αυτού, θα επιχορηγηθούν επενδυτικά σχέδια εντός της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ύψους από 50.000 έως 400.000 ευρώ. Το ποσοστό της επιδότησης ανέρχεται σε 60%, ωστόσο στην περίπτωση πρόσληψης προσωπικού, αυξάνεται στο 70%.

Πέραν από τις επιχειρήσεις, δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν και φυσικά πρόσωπα τα οποία θα προχωρήσουν στην ίδρυση επιχείρησης στο διάστημα που θα είναι ανοικτό το πρόγραμμα (από 17/9/ έως 18/10).

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Περιφέρειας, τα 10 εκατ. ευρώ δημόσιας δαπάνης θα κινητοποιήσουν επενδύσεις άνω των 16 εκατ. ευρώ, περιλαμβανομένης και της ιδιωτικής συμμετοχής.

Η αξιολόγηση των προτάσεων προβλέπεται να γίνει με διαδικασία συγκριτικής αξιολόγησης, με κριτήρια που αξιολογούν την ποιότητα και πληρότητα της κάθε πρότασης, την αξιοπιστία υλοποίησης του έργου και τις επιπτώσεις της επένδυσης στην επιχείρηση και στην περιφερειακή οικονομία.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο του προγράμματος, δίνεται προτεραιότητα στους στρατηγικούς τομείς της RIS3 της Θεσσαλίας, δηλαδή το Αγροδιατροφικό Σύμπλεγμα, την Ενέργεια, το Περιβάλλον, τον Δημιουργικό Τουρισμό, την Αποκατάσταση και τις Προηγμένες Υπηρεσίες Υγείας, τα Μέταλλα και τα Δομικά Υλικά.

Οι επιλέξιμες δαπάνες

Οι βασικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών, δηλαδή αυτές που θα χρηματοδοτηθούν, είναι το κόστος για επενδύσεις σε στοιχεία ενεργητικού, ο μηχανολογικός εξοπλισμός, οι επενδύσεις σε κτιριακές εγκαταστάσεις, η αγορά τεχνολογίας και πατεντών, οι συμβουλευτικές υπηρεσίες, οι δαπάνες συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις, η αγορά καινοτομίας καθώς και οι δαπάνες προσωπικού.

Ως χρόνος έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 13η Ιουλίου 2018, που σημαίνει ότι τυχόν δαπάνες που καλύπτονται στο πλαίσιο του προγράμματος που είχαν πραγματοποιηθεί μετά την προαναφερθείσα ημερομηνία, μπορούν να χρηματοδοτηθούν.

Οι δαπάνες προσωπικού

Διευκρινίζεται ότι ως προς τις δαπάνες προσωπικού (μισθολογικό κόστος νέου προσωπικού), επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που αφορούν στο μισθολογικό κόστος νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού από την 1-1-2019 ή μετέπειτα. Σημειώνεται ότι δεν είναι επιλέξιμη η πρόσληψη συζύγων και συγγενών α’ και β’ βαθμού των μετόχων ή και εταίρων της επιχείρησης (για τις νέες και νεοσύστατες επιχειρήσεις), καθώς και συζύγων και συγγενών α’ και β’ βαθμού του φυσικού προσώπου ή των μετόχων/εταίρων του νομικού προσώπου που υποβάλλει το επενδυτικό σχέδιο (για τις υπό σύσταση επιχειρήσεις).

 

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης