Παρασκευή 12.08.2022 | Εορτάζουν: Δεν υπάρχουν γιορτές για σήμερα

Σύλλογος Τουριστικών Γραφείων Ν. Τρικάλων

Απαιτούμενα δικαιολογητικά από τα τουριστικά γραφεία για τις σχολικές εκδρομές

ΤΟΠΙΚΑ25.11.2019 | 5:12 μμ

Γράφει ο/η

newsroom

Γράφει ο/η newsroom

Προσφάτως λάβαμε ενημέρωση από τα μέλη μας, για την ύπαρξη οδηγίας, προερχόμενης εκ της Δ/νσης Β΄βάθμιας εκπαίδευσης Ν. Τρικάλων και απευθυνόμενης προς όλους τους διευθυντές των σχολικών μονάδων του Ν. Τρικάλων, αναφορικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από τα τουριστικά γραφεία για την πραγματοποίηση σχολικών εκδρομών. Πρόκειται για το από 09/09/2019 (Αρ. πρωτ: 8756/Φ.5.5) έγγραφο της Β΄βάθμιας εκπαίδευσης Ν. Τρικάλων προς όλους τους διευθυντές των σχολικών μονάδων του Ν. Τρικάλων. Κατόπιν τούτων, ζητήσαμε με το από 08/11/2019 (Αρ. πρωτ: 50/128/2019) έγγραφό μας, την κοινοποίηση του ανωτέρω αναφερόμενου εγγράφου προς το σύλλογό μας, ως άμεσα ενδιαφερομένου για τέτοια θέματα, το οποίο τελικώς και κοινοποιήθηκε στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του συλλόγου μας τις 19/11/2019.

Η Δ/νση Β΄βάθμιας εκπαίδευσης αναφέρει ότι οι οδηγίες που δίδονται από το έγγραφο αυτό και τα συνημμένα του έγγραφα, λαμβάνουν υπόψη την Υ.Α. 33120/ΓΔ4/28-02-2017 (ΦΕΚ 681/τ.Β΄/06-03-2017) και βάσει αυτών πρέπει να γίνονται τα εξής:

  1. Οι διευθυντές να ζητούν από τα τουριστικά γραφεία τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1.1. Ασφάλεια αστικής ευθύνης του γραφείου.

1.2. Το σήμα λειτουργίας του γραφείου.

1.3. Υπεύθυνη δήλωση του οδηγού ότι εργάζεται με όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις ή υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του πρακτορείου ότι απασχολεί τους οδηγούς (να αναφέρονται όλοι ονομαστικά) με όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις.

  1. Στο πρακτικό να αναγράφονται:

2.1. Ο οδηγός του λεωφορείου και το κινητό του.

2.2. Η πινακίδα του λεωφορείου

Κατόπιν προσεκτικής μελέτης της Υ.Α. 33120/ΓΔ4/28-02-2017 (ΦΕΚ 681/τ.Β΄/06-03-2017) διαπιστώνουμε τα εξής:

  • Στην περίπτωση 1.1. το τουριστικό γραφείο είναι υποχρεωμένο να παρέχει στον διευθυντή του σχολείου τον αριθμό του ασφαλιστηρίου συμβολαίου και την επωνυμία της ασφαλιστικής εταιρίας που το εκδίδει, αυτό γίνεται γραπτώς εντός του συμφωνητικού. Δεν υπάρχει δε ουδεμία υποχρέωση από το νόμο για την προσκόμιση του ιδίου του εγγράφου του ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Η υποχρέωση του τουριστικού γραφείου είναι η ίδια και στην περίπτωση άλλης πρόσθετης ασφάλισης.
  • Στην περίπτωση 1.2. το τουριστικό γραφείο είναι υποχρεωμένο να παρέχει στον διευθυντή του σχολείου υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ. Δεν υφίσταται ουδεμία υποχρέωση από το νόμο για την προσκόμιση του ιδίου του σήματος λειτουργίας του γραφείου.
  • Στην περίπτωση 1.3 το τουριστικό γραφείο δεν έχει ουδεμία υποχρέωση βάσει νόμου να παρέχει υπεύθυνη δήλωση ως προς τα εργασιακά στοιχεία και προσόντα των οδηγών του, ούτε οι ίδιοι οι οδηγοί επίσης. Αρμόδιοι ως προς την απαίτηση και τον έλεγχο τέτοιων στοιχείων είναι μόνο, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας και ο αρμόδιος τροχονομικός έλεγχος που γίνεται προ της αναχώρησης εκάστοτε σχολικής εκδρομής.
  • Στην περίπτωση 2.1 η αναγραφή στο πρακτικό επιλογής τουριστικού γραφείου, βάσει της ανωτέρω αναφερόμενης Υ.Α. 33120/ΓΔ4, αφορά μόνο τα στοιχεία του τουριστικού γραφείου και άλλα ποιοτικά χαρακτηριστικά που συνέβαλαν στην επιλογή αυτού. Τα προσωπικά στοιχεία του οδηγού όπως ονοματεπώνυμο και αριθμός κινητού τηλεφώνου αυτού, αποτελούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και ως εκ τούτου απαγορεύεται η δημοσίευσή τους με οποιοδήποτε τρόπο. Εφόσον το πρακτικό δημοσιεύεται, είναι προφανές ότι η αναγραφή των στοιχείων του οδηγού σε αυτό είναι παράνομη.
  • Στην περίπτωση 2.2 η αναγραφή της πινακίδας του λεωφορείου στο πρακτικό επιλογής τουριστικού γραφείου είναι επίσης πέραν από αυτά που ζητά η Υ.Α. 33120/ΓΔ4, στην οποία αναγράφεται ότι στο πρακτικό πρέπει να γίνεται περιγραφή του μεταφορικού μέσου και όχι των στοιχείων κυκλοφορίας αυτού.

Ο Σύλλογος Τουριστικών Γραφείων Ν. Τρικάλων, τεκμηριωμένα θεωρεί την ανωτέρω οδηγία της Β΄βάθμιας εκπαίδευσης Ν. Τρικάλων, προς τους διευθυντές των σχολικών μονάδων, καταχρηστική και εκτός νόμου. Δυσχεραίνει δε το έργο των τουριστικών γραφείων, προβάλλοντας παράλογες και μη προβλεπόμενες από το νόμο απαιτήσεις, επιβαρύνοντας την συμμετοχή τους στους διαγωνισμούς για την ανάληψη σχολικών εκδρομών.

Τα μέλη του συλλόγου μας, από την σύνταξη της παρούσης επιστολής, δεν θα προβαίνουν στην προσκόμιση οποιουδήποτε επιπλέον δικαιολογητικού, που δεν προβλέπεται ρητώς από την Υ.Α. 33120/ΓΔ4, κατά την υποβολή προσφορών προς τα σχολεία. Στην περίπτωση που τουριστικό γραφείο απορριφθεί λόγω μη προσκόμισης (μη προβλεπόμενων) εγγράφων, τα μέλη μας θα προβαίνουν απευθείας στις νόμιμες ενστάσεις και ο σύλλογός μας στις υπόλοιπες απαραίτητες νομικές ενέργειες.

Καλούμε λοιπόν την Δ/νση Β΄βάθμιας εκπαίδευσης Ν. Τρικάλων, να αποσύρει άμεσα αυτή την παράνομη και καταχρηστική οδηγία.  Ο Σύλλογος  Τουριστικών Γραφείων Ν. Τρικάλων και τα μέλη του επιφυλάσσονται για την άσκηση των νομίμων δικαιωμάτων τους, στην περίπτωση που συνεχιστεί η εφαρμογή της.

Το Δ.Σ.

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης