Σάββατο 20.04.2019 | Εορτάζουν: Ζακχαίος, Ζάκχος, Ζάχος,Λάζαρος, Λάζος
niavis

Διακηρύξεις – Προκηρύξεις

18/04/2019, 1:13 μμ
ΑΔΑ: 624ΑΩΕΛ-ΦΑ7 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ∆ΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχ. ∆/νση:...
11/04/2019, 3:06 μμ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ: ΠΥΛΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 4359 Περίληψη διακήρυξης πλειοδοτικού διαγωνισμού για τη διάθεση λήμματος ξυλείας δημοτικού δάσους...
bookfest
10/04/2019, 10:48 πμ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΩΡ/ΞΙΑΣ & ΠΟΛ. ΣΧΕΔ/ΜΟΥ Ταχ. Δ/νση: Ασκληπιού 18 Ταχ. Κωδ.: 42131...
10/04/2019, 10:40 πμ
ΑΔΑ: 96ΝΛΩΗ9-Θ13 Ελληνική Δημοκρατία Νομός Τρικάλων Δήμος Τρικκαίων Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας Τμήμα Κοινωνικών Πολιτικών & Δημόσιας Υγείας Ταχ. Δ/νση: Ιακωβάκη...
08/04/2019, 7:05 μμ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΗΜΔΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Γ....
03/04/2019, 2:20 μμ
ΑΔΑ:ΩΧΨ5ΩΗ9-ΜΗΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νομός Τρικάλων Δήμος Τρικκαίων Τμήμα: Προμηθειών & Αποθηκών Ταχ. Δ/νση: Ασκληπιού 18 Ταχ. Κώδ.: 421 31 Τρίκαλα...
TSILILIS ΒΟΥΤΥΡΟ ΟΛΥΜΠΟΣ Περιφέρεια Πρόσκληση Nature Spot e-shop