Τρίτη 17.05.2022 | Εορτάζουν: Ανδρόνικος, Ανδρονίκη, Ιουνία, Γιουνία, Σόλων, Σόλωνας, Σολόχων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

27/11/2018, 3:55 μμ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Αρ. πρωτ.: 13788 ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ Αρ. απόφ.: 988 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ & ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ...
27/11/2018, 3:40 μμ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Αρ. πρωτ.: 13789 ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ Αρ. απόφ.: 989 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ & ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ...
27/11/2018, 3:38 μμ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. Π.Α.∆Υ.Θ. Α.Ε. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ ∆ημοτικό ∆ιαμέρισμα Αρτεσιανού Πληροφορίες Τηλέφωνο 431 00 ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ Πληροφορίες...
21/11/2018, 1:58 μμ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014...
21/11/2018, 1:57 μμ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δ.Ε.Υ.Α.Τ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Αρ. Πρωτ.: 4749 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ...
20/11/2018, 5:40 μμ
Τις προσεχείς ημέρες στην πόλη και σε χωριά των Τρικάλων θα τελεσθούν οι κάτωθι Ιερές Α-γρυπνίες: Την Τρίτη 20 Νοεμβρίου...