Κυριακή 21.10.2018 | Εορτάζουν: Ευκράτης, Εύκρατος, Ευκρατάς, Ευκρατία, Ευκρατούλα, Ούρσουλα, Ορσαλία, Σωκράτης, Σωκρατίνα, Σωκρατία, Χριστόδουλος
niavis

Γνωστοποιήσεις Γάμων

05/10/2018, 10:06 πμ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα ότι ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΑΝΟΣ γιος του Νικολάου και της Ουρανίας το...
05/10/2018, 10:04 πμ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα ότι ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΣΑΝΗΣ γιος του Παντελή και της Μαρίας το...
17/09/2018, 9:56 πμ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα ότι ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΤΣΙΟΥΚΑΣ γιος του Βασιλείου και της Μαρίας το...
17/09/2018, 9:55 πμ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα ότι ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑΣ γιος του Μιχαήλ και της Σοφίας το...
14/09/2018, 11:27 πμ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του αστικού κώδικα ότι ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ γιος του Βασιλείου και της Μαρίας το...
14/09/2018, 11:26 πμ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα ότι ο ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΚΟΡΑΒΑΣ γιος του Στέφανου και της Ευαγγελής το...
Nature Spot e-shop