Τρίτη 15.10.2019 | Εορτάζουν: Λουκιανός, Λουκιανή

Γνωστοποιήσεις Γάμων

12/10/2019, 1:38 μμ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα ότι ο ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΙΓΚΑΣ γιος του Γεωργίου και της Αποστολίας το...
09/10/2019, 5:22 μμ
Γνωστοποιείται σύμφωνα µε το άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα ότι ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ γιος του Γεωργίου και της Παρασκευής το...
09/10/2019, 5:21 μμ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα ότι ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ γιος του Σωτηρίου και της Αθανασίας το...
09/10/2019, 4:30 μμ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα ότι ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ γιος του Κωνσταντίνου και της Ελένης το...
26/09/2019, 12:19 μμ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα ότι ο ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΥΛΗΣ γιος του Χαράλαμπου και της Βαρβάρας, το...
24/09/2019, 12:26 μμ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα ότι ο ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΚΤΟΡΑΣ ΓΚΑΓΚΑΣΤΑΘΗΣ γιος του Χρήστου και της Αλίκης...
Nature Spot e-shop