Τρίτη 15.10.2019 | Εορτάζουν: Λουκιανός, Λουκιανή

Πωλούνται οικόπεδα

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 1200 μ στην περιοχή πίσω από το κολυμβητήριο, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΟΥΛΑΣ, Τηλ: 2431035863 ώρες καταστημάτων.

Π-ΟΙ-37

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 8 στρεμμάτων στην περιοχή του Παλαιόπυργου, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΟΥΛΑΣ, Τηλ: 2431035863 ώρες καταστημάτων.

Π-ΟΙ-38

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 300 τ.μ. στην περιοχή του νοσοκομείου με συντελεστή δόμησης 0,8 , ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΟΥΛΑΣ, Τηλ: 2431035863 ώρες καταστημάτων.

Π-ΟΙ-36

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 670 τ.μ. στην περιοχή της μπάρας, με συντελεστή δόμησης 0,6, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΟΥΛΑΣ, Τηλ: 2431035863 ώρες καταστημάτων.

Π-ΟΙ-35

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 345 τ.μ. στην περιοχή της Κονδύλη με συντελεστή δόμησης 1,6, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΟΥΛΑΣ, Τηλ: 2431035863 ώρες καταστημάτων.

Π-ΟΙ-34

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 271 τ.μ. στην Αγία Μονή, με συντελεστή δόμησης 0,8, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΟΥΛΑΣ, Τηλ: 2431035863 ώρες καταστημάτων

Π-ΟΙ-33