Τρίτη 21.03.2023 | Εορτάζουν: Δεν υπάρχουν γιορτές για σήμερα

Διακήρυξη Δ.Τρικκαίων έργου: Ασφαλτοστρώσεις Α’ & Β’ Τομέα 2022-2023

Διακηρύξεις – Προκηρύξεις18.02.2023 | 11:33 πμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Τρίκαλα, 16-02-2023
Αρ. Πρωτ.: 10552
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Α’ & Β’ ΤΟΜΕΑ 2022 – 2023»
Ο Δήμος Τρικκαίων, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. για την ανάθεση του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Α’ & Β’ ΤΟΜΕΑ 2022 – 2023» (CPV: 45233222-1), εκτιμώμενης αξίας 645.161,29 ευρώ (πλέον ΦΠΑ 24%) και συνολικού προϋπολογισμού 800.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ) που αναλύεται σε:
Δαπάνη Εργασιών: 456.014,75 ευρώ
Γ.Ε.+Ο.Ε.: 82.082,66 ευρώ
Απρόβλεπτα: 80.714,61 ευρώ
Αναθεώρηση: 26.349,27 ευρώ
ΦΠΑ: 154.838,71 ευρώ

1. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στο ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr στο ΕΣΗΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Τρικκαίων www.trikalcity.gr. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από το την ΕΑΑΔΗΣΥ υπόδειγμα.
2. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 09-03-2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών της παραγρ. 2 α του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016.

(Αναλυτικά στο έντυπο της ΕΡΕΥΝΑΣ της 18/02/2023)

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης
ΟΛΥΜΠΟΣ ΠΥΞΙΔΑ