Σάββατο 21.05.2022 | Εορτάζουν: Κωνσταντίνος, Κώστας, Κωστής, Κωσταντίνος, Κωστάκης, Κωνσταντίνα, Κωνσταντία, Κωσταντίνα, Κωστούλα, Ντίνα, Νάντια, Ελένη, Έλενα, Ελεάννα, Ελεάνα, Λένα, Λενίτσα, Λένγκω, Λενιώ, Ελεονόρα, Ελεονώρα, Νόρα, Μαριλένα, Ελενάκι, Νίτσα

Διακήρυξη Δ. Τρικκαίων για την Ενεργειακή Αναβάθμιση του 2ου Γυμνασίου Τρικάλων

Διακηρύξεις – Προκηρύξεις09.05.2022 | 12:01 μμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

ΑΔΑ: ΩΥΓΣΩΗ9-Ξ3Ε
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ
ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Αρ. Πρωτ.: 20720
ΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 2ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ»
ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 2ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ»
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020» (ΕΤΠΑ-ΠΔΕ) Eνάριθ. έργου 2021ΕΠ00610058
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 1.462.847,20 ευρώ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
του έργου: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 2ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Ο Δικαιούχος Δήμος Τρικκαίων, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ για την ανάθεση του έργου: ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 2ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ»
CPV: 45259900-6
εκτιμώμενης αξίας 1.179.715,48 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) και συνολικού προϋπολογισμού 1.462.847,20 ευρώ (με ΦΠΑ) που αναλύεται σε:
Δαπάνη εργασιών: 867.558,37 ευρώ,
ΓΕ + ΟΕ: 156.160,51 ευρώ,
Απρόβλεπτα: 153.557,83 ευρώ
Τέλος εισόδου ΑΕΚΚ με ΓΕ&ΟΕς: 1.600,00 ευρώ,
Αναθεώρηση: 838,77 ευρώ
ΦΠΑ:283.131,72 ευρώ
1. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www. promitheus.gov.gr στο ΕΣΗΔΗΣ καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Τρικκαίων www.trikalacity.gr (πεδίο χρήσιμα-προκηρύξεις). Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το πρότυπο από την ΕΑΑΔΗΣΥ υπόδειγμα.

(Αναλυτικά στο έντυπο της ΕΡΕΥΝΑΣ της 07/05/2022)

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης