Παρασκευή 19.04.2024 | Εορτάζουν: Φιλίππα, Φιλιππία, Φιλιώ

Αριθμός Μ.Η.Τ. 232067

Η ιστοσελίδα www.trikalaerevna.gr σύμφωνα με την απόφαση Ε/1117/29-03-2024 της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης / Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης / Τμήμα Μητρώου και Διαφάνειας έλαβε την πιστοποίηση εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Ηλεκτρονικού Τύπου (Μ.Η.Τ.) στον Νομό Τρικάλων σύμφωνα με το Ν.5005/2022. O κατάλογος των πιστοποιημένων επιχειρήσεων ηλεκτρονικού τύπου αναρτάται στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Ε.Ε.

Διακήρυξη Δ. Τρικκαίων για το έργο: Παρεμβάσεις Βελτίωσης του δημόσιου χώρου

Διακηρύξεις – Προκηρύξεις02.02.2023 | 12:08 μμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

ΑΔΑ: ΨΒ6ΤΩΗ9-ΤΚ5
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Αρ. Πρωτ.: 6376
Τρίκαλα 1-2-2023

ΕΡΓΟ: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΥΠΟΕΡΓΟ 4: ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ (ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΕΝΙΣΧΥΣΗ,ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ) ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΤΟΥ ΛΗΘΑΙΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ
CPV: 45221119-9
3.300.000,00 ευρώ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ του έργου:
«ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟ 4:ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ (ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΕΝΙΣΧΥΣΗ,ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ) ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΤΟΥ ΛΗΘΑΙΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ»
Ο Δικαιούχος Δήμος Τρικκαίων, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ για την ανάθεση του έργου: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ: ΥΠΟΕΡΓΟ 4:ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ (ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΕΝΙΣΧΥΣΗ, ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ) ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΤΟΥ ΛΗΘΑΙΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ»
εκτιμώμενης αξίας 2.661.290,32 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) και συνολικού προϋπολογισμού 3.300.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ) που αναλύεται σε:
Δαπάνη εργασιών: 1.854.949,39 ευρώ,
ΓΕ + ΟΕ: 333.890,89 ευρώ,
Απρόβλεπτα: 328.326,04 ευρώ
Τέλος εισόδου ΑΕΚΚ με ΓΕ&ΟΕ: 17.818,00 ευρώ,
Αναθεώρηση: 126.306,00 ευρώ
ΦΠΑ: 638.709,68 ευρώ
1. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www. promitheus.gov.gr στο ΕΣΗΔΗΣ καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Τρικκαίων www.trikalacity.gr
(πεδίο χρήσιμα-προκηρύξεις). Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το πρότυπο από την ΕΑΑΔΗΣΥ υπόδειγμα.
(Αναλυτικά στο έντυπο της ΕΡΕΥΝΑΣ της 02/02/2023)

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης