Παρασκευή 03.02.2023 | Εορτάζουν: Σταμάτης, Σταμάτιος, Στάμος, Σταμούλης, Σταμέλος, Σταμέλης, Σταμελάς, Σταματία, Μάτα, Ματούλα, Ματίνα, Σταματίνα, Σταμάτα, Σταμέλα, Σταμούλα, Σταματή, Μάτω, Σταματέλλα, Συμεών, Συμεώνης, Σύμος, Συμεωνή, Συμεωνία, Συμεώνα, Σύμη

Διακήρυξη Δήμου Τρικκαίων έργου: κατασκευή εκπαιδευτικού πολυχώρου άθλησης στο ΤΕΦΑΑ

Διακηρύξεις – Προκηρύξεις02.07.2021 | 9:01 πμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

ΑΔΑ: 9Ν09ΩΗ9-9ΙΡ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Αρ. Πρωτ.: 22162
ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΦΑΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2021 ΣΑΕ046 κωδ. εναριθμου: 2019ΣΕ04600032
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ:322.580,65 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ του έργου :
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΦΑΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ
Ο Δικαιούχος Δήμος Τρικκαίων, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ για την ανάθεση του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΆΘΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΦΑΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ
CPV: 45214400-4
εκτιμώμενης αξίας 322.580,65 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) και συνολικού προϋπολογισμού 400.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ)
που αναλύεται σε:
Δαπάνη εργασιών: 237.487,47 ευρώ,
ΓΕ + ΟΕ: 42.747,74 ευρώ,
Απρόβλεπτα: 42.035,28 ευρώ
Αναθεώρηση: 310,16 ευρώ
ΦΠΑ:77.419,35 ευρώ
1. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www. promitheus.gov.gr στο ΕΣΗΔΗΣ καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Τρικκαίων www.trikalacity.gr ( πεδίο χρήσιμα-προκηρύξεις). Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το πρότυπο από την ΕΑΑΔΗΣΥ υπόδειγμα.

(Αναλυτικά στο έντυπο της 1/7/2021 της ΕΡΕΥΝΑΣ)

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης
ΟΛΥΜΠΟΣ ΠΥΞΙΔΑ