Κυριακή 14.08.2022 | Εορτάζουν: Δεν υπάρχουν γιορτές για σήμερα

Διακήρυξη Γ.Ν. Τρικάλων για την προμήθεια απορρυπαντικών-προϊόντων καθαρισμού

Διακηρύξεις – Προκηρύξεις31.12.2021 | 3:01 μμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

ΑΔΑ: 6ΘΦΣ46907Φ-ΚΧ9
Αριθμ. Πρωτ.: 32352
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Τμήμα: Οικονομικό
Γραφείο: Προμηθειών (Διαγωνισμοί)
Δ/νση: Καρδίτσης 56
Τ.Κ. 42131 ΤΡΙΚΑΛΑ
Τηλ. 24313-50702
Email: gnt.promitheies@trikalahospital.gr
ΘΕΜΑ: «ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 39/2021»
Το Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1065/51/17-12-2021 Απόφαση ΔΣ του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: 6ΟΣΣ46907Φ-ΒΔΙ), προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την προμήθεια «ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ – ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ», CPV: 39830000-9 & 39831200-8» για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγραμματισμού Προμηθειών 2021 συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 49.997,62 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

(Αναλυτικά στο έντυπο της ΕΡΕΥΝΑΣ της 31/12/2021)

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης