Πέμπτη 02.02.2023 | Εορτάζουν: Υπαπαντή, Μαρουλία, Μαρούλα, Ρούλα

Διακήρυξη Γ.Ν.Τρικάλων για την προμήθεια LASER ΛΙΘΟΤΡΙΠΤΗ

Διακηρύξεις – Προκηρύξεις26.06.2018 | 9:56 πμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

ΑΔΑ: Ω3Θ246907Φ-Κ3Ψ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Τμήμα: Οικονομικό
Γραφείο: Προμηθειών (Διαγωνισμοί)
Δ/νση: Καρδίτσης 56, Τ.Κ. 42131 ΤΡΙΚΑΛΑ
Τηλ. 24313-50702
FΑΧ: 24310-35157
Emai: gnt.promitheies@trikalahospital.gr
Αριθμ. Πρωτ.: 19913
ΘΕΜΑ: «ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ»
Το Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.505/20ης/8-06-2018 Απόφαση ΔΣ του Νοσοκομείου, προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια ενός «LASER ΛΙΘΟΤΡΙΠΤΗ, CPV: 33153000-7» για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής
Προϋπολογισθείσα δαπάνη 50.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.eprocurement.gov.gr (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 60824)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών: Τετάρτη 18 Ιουλίου 2018 και ώρα 18.00 μ.μ.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 24 Ιουλίου 2018 και ώρα 10:00 π.μ. Η παρούσα περίληψη εστάλη στον ελληνικό τύπο για δημοσίευση στις 26 Ιουνίου 2018
Η διακήρυξη είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της 5ης ΥΠΕ www.dypethessaly.gr στην διαδρομή Προμήθειες ΕΚΤΟΣ ΠΠΥΦΥ –> Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων.
Τρίκαλα: 25-06-2018
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Δρ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΠΑΡΘΕΝΗΣ

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης
ΟΛΥΜΠΟΣ ΠΥΞΙΔΑ