Σάββατο 24.02.2024 | Εορτάζουν: Θεόδωρος, Θοδωρής, Θόδωρος, Θεοδώρα, Δώρα, Θοδώρα, Δωρούλα, Ντόρα

Διακήρυξη για την “Ενεργειακή Αναβάθμιση & Εξοικονόμηση Ενέργειας με Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο Κλειστό Γυμναστήριο επί της οδού Κατσιμήδου του Δήμου Τρικκαίων”

Διακηρύξεις – Προκηρύξεις18.05.2023 | 12:41 μμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

ΑΔΑ: 6ΞΣ1ΩΗ9-ΛΑ3
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ2:ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΤΣΙΜΗΔΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠ. ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΔΕ(ΣΑΕ: 2019ΣΕ27510076) ΜΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ CPV: 45259900-6
Τρίκαλα, 17-5-2023
Αρ. Πρωτ: 25138
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
του έργου:
«ΥΠΟΕΡΓΟ2: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΤΣΙΜΗΔΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ»
Ο Δικαιούχος Δήμος Τρικκαίων, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. για την ανάθεση του έργου: «ΥΠΟΕΡΓΟ2: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΤΣΙΜΗΔΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ» (CPV: 45259900-6), εκτιμώμενης αξίας 1.311.290,32 ευρώ (πλέον ΦΠΑ 24%) και συνολικού προϋπολογισμού 1.626.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ) που αναλύεται σε:
Δαπάνη Εργασιών: 965.511,33 ευρώ
Γ.Ε.+Ο.Ε.: 173.792,04 ευρώ
Απρόβλεπτα: 170.895,51 ευρώ
Απολογιστικά με ΓΕ&ΟΕ: 944,00 ευρώ
Αναθεώρηση: 147,44 ευρώ
ΦΠΑ: 314.709,68 ευρώ

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στο ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr στο ΕΣΗΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Τρικκαίων www.trikalacity.gr (στο πεδίο: Χρήσιμα – Προκηρύξεις).

(Αναλυτικά στο έντυπο της ΕΡΕΥΝΑΣ της 18/05/2023)

 

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης