Πέμπτη 13.06.2024 | Εορτάζουν: Τριφύλλιος, Τριφύλιος

Αριθμός Μ.Η.Τ. 232067

Η ιστοσελίδα www.trikalaerevna.gr σύμφωνα με την απόφαση Ε/1117/29-03-2024 της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης / Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης / Τμήμα Μητρώου και Διαφάνειας έλαβε την πιστοποίηση εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Ηλεκτρονικού Τύπου (Μ.Η.Τ.) στον Νομό Τρικάλων σύμφωνα με το Ν.5005/2022. O κατάλογος των πιστοποιημένων επιχειρήσεων ηλεκτρονικού τύπου αναρτάται στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Ε.Ε.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΓΩΝ

Διακηρύξεις – Προκηρύξεις05.04.2023 | 11:02 πμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

Με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση της τιμής για την επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει την «προμήθεια δώδεκα (12) λαγών και συγκεκριμένα έξι (6) ζευγάρια προκειμένου να καλυφθούν οι φιλοθηραματικές ανάγκες του Συλλόγου για εμπλουτισμό της περιοχής του για το τρέχον κυνηγετικό έτος, σύμφωνα με τους όρους προϋπολογισθείσας δαπάνης 950,00 Ευρώ πλέον του ΦΠΑ 13% ήτοι 1073,50 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
Διενέργεια Διαγωνισμού Τόπος: Κυνηγετικός Σύλλογος Πύλης, Πύλη, Αγ. Βησσαρίωνος 29
Προϋπολογισμός-Χρηματοδότηση: 1073,50 ευρώ με ΦΠΑ 13% Σύλλογος
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 20-04-2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα: 15:00
Ημερομηνία Ανάρτησης Διαγωνισμού: Τρίτη 04-04-2023
Ημερομηνία Αποσφράγισης προσφορών: 21-04-2023 και ώρα 12:00 π.μ.
Διάρκεια Σύμβασης: Δεκαπέντε (15) μέρες
Με Βάση τα παραπάνω:
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
1. Πρόχειρο Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής, για την επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει την «Προμήθεια Λαγών προκειμένου να καλυφθούν οι φιλοθηραματικές ανάγκες του Συλλόγου. για το τρέχον κυνηγετικό έτος».
2. Η ανάθεση αφορά το σύνολο της δαπάνης.
3. Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές
4. Οι λαγοί δε θα γίνουν δεκτοί σε ηλικία κάτω των τεσσάρων μηνών.
5. Οι λαγοί θα συνοδεύονται από Κτηνιατρική βεβαίωση, βεβαίωση DNA, και βεβαίωση Εκτροφείου.
6. Η παράδοση της προμήθειας των λαγών να γίνει δεκαπέντε (15) μέρες από την υπογραφή της σύμβασης
7. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύμβασης έχουν μόνο όσοι διατηρούν νόμιμο εκτροφείο αναπαραγωγής και πώλησης Λαγών
8. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με κλειστές προσφορές που θα εισέλθουν στο Σύλλογο εντός των ημερομηνιών που ορίζει η προκήρυξη και θα ανοιχτούν από επιτροπή οριζόμενη από το Σύλλογο την επομένη μέρα από λήξεως. της προθεσμίας
9. Ο Σύλλογος διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή να αναβάλει το διαγωνισμό χωρίς υποχρέωση του Συλλόγου να αποζημιώσει τους ενδιαφερομένους
10. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τα αναγραφόμενα της παρούσας.
-Ο-
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Αθανάσιος Μανούρας

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης