Τετάρτη 29.05.2024 | Εορτάζουν: Θεοδοσία, Θεοδόσω, Ολιβιανός, Ολβιανός, Ολιβία, Ολίβια, Υπομονή

Αριθμός Μ.Η.Τ. 232067

Η ιστοσελίδα www.trikalaerevna.gr σύμφωνα με την απόφαση Ε/1117/29-03-2024 της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης / Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης / Τμήμα Μητρώου και Διαφάνειας έλαβε την πιστοποίηση εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Ηλεκτρονικού Τύπου (Μ.Η.Τ.) στον Νομό Τρικάλων σύμφωνα με το Ν.5005/2022. O κατάλογος των πιστοποιημένων επιχειρήσεων ηλεκτρονικού τύπου αναρτάται στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Ε.Ε.

Διακήρυξη του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων

Διακηρύξεις – Προκηρύξεις20.04.2023 | 9:48 πμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

ΑΔΑ: 6ΘΝΗ46907Φ-ΨΑΘ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Τμήμα: Οικονομικό
Γραφείο: Προμηθειών (Διαγωνισμοί)
Δ/νση: Καρδίτσης 56
Τ.Κ. 42131 ΤΡΙΚΑΛΑ
Τηλ. 24313-50702
Email: gnt.promitheies@trikalahospital.gr
Αριθμ. Πρωτ.: 11553
ΘΕΜΑ: «ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 7/2023»
Το Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 264/13/4-4-2023 Απόφαση ΔΣ του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: 6Κ0146907Φ-ΝΥ0), προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την προμήθεια «ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ – ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ», CPV: 39830000-9 & 39831200-8» για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγραμματισμού Προμηθειών 2023 συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 131.996,22 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και δικαιώματος προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος, ως κάτωθι:
Προϋπολογισθείσα Δαπάνη 1ου έτους με ΦΠΑ: 65.998,11 ευρώ Δικαίωμα προαίρεσης με ΦΠΑ: 65.998,11 ευρώ

(Αναλυτικά στο έντυπο της ΕΡΕΥΝΑΣ της 20/04/2023)

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης