Πέμπτη 05.08.2021 | Εορτάζουν: Νόννα, Νόνα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διακηρύξεις – Προκηρύξεις23.07.2019 | 12:04 μμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

Η Επιτροπή διοίκησης και Διαχείρισης (ΔΕ) Συνδιακατεχόμενου δάσους «Τσέβρεχο» στην Αγρελιά Τρικάλων, λαμβάνοντας υπόψη τις από 6089 και 151 Υπεύθυνες Δηλώσεις Πληρεξουσιότητας, διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία η εκμίσθωση (πώληση) των τμημάτων 4 και 5 του Συνδιακατεχόμενου Δάσους «Τσέβρεχο» για απόληψη ξυλείας δρυός ανερχόμενης σε 1462 και 832 μ3 αντίστοιχα, δηλαδή 2.294 μ3 σύνολο, σύμφωνα με την ισχύουσα διαχειριστική μελέτη του παραπάνω δάσους.

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στις 26/7/2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00-12:00 στην ταβέρνα του Λευτέρη Σιουκογιώργου, στην πόλη των Τρικάλων παρουσία της επιτροπής.

Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσουν στη Διοικούσα Επιτροπή (ΔΕ) του δάσους τα παρακάτω δικαιολογητικά: α) εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας, ποσού πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, ή ισόποσα ευρώ σε μετρητά, β) φορολογική ενημερότητα και γ) ασφαλιστική ενημερότητα. Επίσης θα δηλώσουν εγγράφως, ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης αυτής, τους οποίους αποδέχονται. Ως πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ (σύνολο). Αυτονόητο τυγχάνει ότι η παραπάνω τιμή θα είναι χωρίς επιβαρύνσεις (καθαρή) για τους συνιδιοκτήτες και τα έξοδα υλοτομίας, μεταφοράς, κλπ, θα βαρύνουν το μισθωτή. Πάνω στην παραπάνω πρώτη προσφορά θα γίνει η πλειοδοσία, θα προτιμηθεί δε αυτός που θα προσφέρει τα περισσότερα. Για να θεωρηθεί έγκυρη η νέα προσφορά πρέπει απαραίτητα να είναι μεγαλύτερη κατά ένα τοις εκατό (1%) από την πρώτη προσφορά ή από αυτή που προηγήθηκε. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της διακήρυξης απευθυνόμενοι στον Πρόεδρο της ΔΕ Βαρσάνη Παντελή, τηλ. 6947 25 55 72.

Σημ.: Σε περίπτωση που αποβεί άγονη η δημοπρασία θα επαναληφθεί την Παρασκευή 2 Αυγούστου 2019 την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο. Αν πάλι δεν βρεθεί πλειοδότης θα γίνει νέα δημοπρασία στις 9 Αυγούστου 2019 ημέρα Παρασκευή την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο.-

Για την Επιτροπή Διοίκησης και Διαχείρισης

Ο Πρόεδρος

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης
Nature Spot e-shop