Τετάρτη 06.12.2023 | Εορτάζουν: Νικόλαος, Νικόλας, Νίκος, Νικολός, Νικολής, Νικολάκης, Νικολέττα, Νικολούδα, Νικολίτσα, Νικολίνα, Νικολέτα, Νικόλ

Δημοπρασία από τον Δ. Μετεώρων εκμίσθωσης διαμερίσματος

Διακηρύξεις – Προκηρύξεις02.02.2023 | 11:54 πμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

ΑΔΑ: 6ΝΣ746ΜΜΥΗ-ΗΜ6
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Ε. Βλαχάβα 1 ΤΚ 42200
Πληρ.: Γραφείο Δημάρχου
Τηλ. 24323-50200
FAX 2432-3-50235
e-mail: info@dimosmeteoron
Αριθμ. Πρωτ.: 1295
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ (ΟΔΟΣ: ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΟΥ ΚΑΙ ΑΧΙΛΛΕΩΣ)
Ο Δήμαρχος Δήμου Μετεώρων διακηρύττει ότι:
Εκτίθεται σε φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία εκμίσθωσης του υπό στοιχεία Γ-1 διαμέρισμα που βρίσκεται επί των οδών: Γεωργάκη Ολυμπίου και Αχιλλέως στην πόλη των Τρικάλων, εμβαδού: 60 τ.μ. Το ακίνητο είναι σε καλή κατάσταση, λειτουργικό, είναι ηλεκτροδοτούμενο και διαθέτει εγκαταστάσεις ύδρευσης, αποχέτευσης και τηλεφωνική γραμμή. Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Μετεώρων (Ευθ. Βλαχάβα, αριθμ.: -1-), στις 10-02-2023, ημέρα: Παρασκευή και ώρα: 10:00 π.μ. έως 11:00 π.μ. (ώρα λήξης υποβολής των δικαιολογητικών) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.
Στη Δημοπρασία οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν ενώπιων της αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας της δημοπρασίας τα εξής κάτωθι:
1.-Γραμμάτιο είσπραξης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, ποσού εγγύησης συμμετοχής στο διαγωνισμό ποσού: 25,00 ευρώ
2-Υπεύθυνη Δήλωση ότι έλαβαν γνώση της παρούσας συγγραφής υποχρεώσεων και ότι τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα.
3.-Δημοτική ενημερότητα ότι δεν είναι οφειλέτης του Δήμου και σε καμία επιχείρησή του για οποιαδήποτε αιτία.
Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων στα γραφεία του Δήμου Μετεώρων, των οποίων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: 07:30 π.μ.-14:30 μ.μ., τηλέφωνο επικοινωνίας: 24323-50200, στην ιστοσελίδα του Δήμου Μετεώρων και στο πρόγραμμα Δι@ύγεια.

Καλαμπάκα 30-01-2023
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΛΕΚΟΣ

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης