Δευτέρα 27.06.2022 | Εορτάζουν: Πιερής, Πιέρος, Πιέριος, Πιέρης, Πιερίων, Πιερία, Πιέρα, Σαμψών

Δημοσίευση της αριθμ. 1/2022 Απόφασης Ε.ΠΟΙ.ΖΩ Δ. Τρικκαίων

Ανακοινώσεις δημοσίου12.01.2022 | 9:32 πμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ε.ΠΟΙ.ΖΩ
Ταχ/κή Διεύθυνση: Ασκληπιού 18
Ταχ/κός Κώδικας: 42100
Πληροφορίες: Παπαβασιλείου Παρ.
Τηλέφωνο: 24313 51232
Fax: 24310 35956
Εmail: vpapavas@trikalacity.gr
Αρ. Πρωτ.: 741

ΘΕΜΑ: «Δημοσίευση της αριθμ. 1/2022 Απόφασης Ε.ΠΟΙ.ΖΩ με θέμα: «Λήψη κανονιστικής απόφασης επί προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων εργοταξιακού χαρακτήρα του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ, ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΕΠΕΚΤΑΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ».
Σας γνωρίζουμε ότι από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων, κατά την 1η Έκτακτη Συνεδρίασή της την 04/01/2022, ελήφθη η αριθμ. 1/2022 απόφασή της, με θέμα: «Λήψη κανονιστικής απόφασης επί προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων εργοταξιακού χαρακτήρα του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ, ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΕΠΕΚΤΑΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ».
Η ανωτέρω απόφαση βρίσκεται αναρτημένη κατά το πλήρες κείμενό της στην ιστοσελίδα του Δήμου www.trikalacity.gr, στον πίνακα ανακοινώσεων στο ισόγειο του Δημοτικού Καταστήματος, στην οδό Ασκληπιού 18, καθώς και στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης ΑΔΑ:6ΘΨΩΩΗ9-Θ6Θ

Τρίκαλα, 10 Ιανουαρίου 2022
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ε.ΠΟΙ.ΖΩ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΑΒΟΥΤΑΣ

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης