Δευτέρα 20.03.2023 | Εορτάζουν: Κλώντια, Κλόντια, Κλαύδια, Κλό, Ροδιανός, Ροδινός, Ροδίνης, Ρόδης, Ροδιανή, Ροδιάνα, Ροδή, Ροδία

Δημοσίευση της αριθμ. 24/2023 Α.Δ.Σ. Δήμου Τρικκαίων

Ανακοινώσεις δημοσίου17.02.2023 | 9:15 πμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ταχ/κή Διεύθυνση: Ασκληπιού 18
Ταχ/κός Κώδικας: 42131
Πληροφορίες: Αθηνά Μαρία Ψωμά
Τηλέφωνο: 24313 51185
Fax: 24310 35956
Εmail: gram.ds@trikalacity.gr
Αρ. Πρωτ.: 9814
ΘΕΜΑ: «Δημοσίευση της αριθμ. 24/2023 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων εργοταξιακού χαρακτήρα του έργου: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ» αναδόχου Κοινοπραξίας «Α.ΤΣΙΝΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. – Π.ΣΓΟΥΡΑΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
Σας γνωρίζουμε ότι από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τρικκαίων, κατά την 2η τακτική συνεδρίασή του την 1/2/2023, ελήφθη η αριθμ. 24/2023 απόφασή του, με θέμα: «Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων εργοταξιακού χαρακτήρα του έργου: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ» αναδόχου Κοινοπραξίας «Α.ΤΣΙΝΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. – Π.ΣΓΟΥΡΑΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.».
Η ανωτέρω απόφαση βρίσκεται αναρτημένη κατά το πλήρες κείμενό της στην ιστοσελίδα του Δήμου www.trikalacity.gr, στον πίνακα ανακοινώσεων στο ισόγειο του Δημοτικού Καταστήματος, στην οδό Ασκληπιού 18, καθώς και στον
ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης ΑΔΑ: 6ΚΑΛΩΗ9-5Ξ8.
Τρίκαλα, 14 Φεβρουαρίου 2023
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης
ΟΛΥΜΠΟΣ ΠΥΞΙΔΑ