Παρασκευή 30.09.2022 | Εορτάζουν: Στρατόνικος, Στράτος, Στρατής, Στρατονίκης, Στρατονίκιος

Δημοσίευση της αριθμ. 55/2022 Απόφασης Ε.ΠΟΙ.ΖΩ

Ανακοινώσεις δημοσίου24.03.2022 | 12:53 μμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ε.ΠΟΙ.ΖΩ
Ταχ/κή Διεύθυνση: Ασκληπιού 18
Ταχ/κός Κώδικας: 42100
Πληροφορίες: Παπαβασιλείου Παρ.
Τηλέφωνο: 24313 51232
Fax: 24310 35956
Εmail: vpapavas@trikalacity.gr
Αρ. Πρωτ.: 13405
ΘΕΜΑ: «Δημοσίευση της αριθμ. 55/2022 Απόφασης Ε.ΠΟΙ.ΖΩ με θέμα: Λήψη κανονιστικής απόφασης επί των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων εργοταξιακού χαρακτήρα του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΥΡΓΕΤΟΥ» της Δ.Ε.Υ.Α. Τρικάλων αναδόχου εταιρείας «ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ Α.Τ.Ε.»
Σας γνωρίζουμε ότι από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων, κατά την 10η Τακτική Συνεδρίασή της την 21/03/2022, ελήφθη η αριθμ. 55/2022 απόφασή της, με θέμα: Λήψη κανονιστικής απόφασης επί των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων εργοταξιακού χαρακτήρα του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΥΡΓΕΤΟΥ» της Δ.Ε.Υ.Α. Τρικάλων αναδόχου εταιρείας «ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ Α.Τ.Ε.»
Η ανωτέρω απόφαση βρίσκεται αναρτημένη κατά το πλήρες κείμενό της στην ιστοσελίδα του Δήμου www.trikalacity.gr, στον πίνακα ανακοινώσεων στο ισόγειο του Δημοτικού Καταστήματος, στην οδό Ασκληπιού 18, καθώς και στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης ΑΔΑ:9ΔΚ2ΩΗ9-Τ60
Τρίκαλα, 23 Μαρτίου 2022
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ε.ΠΟΙ.ΖΩ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΤΑΒΟΥΤΑΣ

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης