Τρίτη 29.11.2022 | Εορτάζουν: Φαίδρα, Φαιδρούλα, Φαιδρίνα, Φιλούμενος, Φίλος, Φιλουμένη, Φιλομίνα, Φιλομίλα, Φιλομίλη, Φίλη

Δημοσίευση της αριθμ. 730/2018 Α.Δ.Σ. του Δήμου Τρικκαίων

Ανακοινώσεις δημοσίου27.11.2018 | 4:15 μμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ταχ/κή Διεύθυνση:Ασκληπιού 18
Ταχ/κός Κώδικας : 42100
Πληροφορίες : Αθηνά Μ αρία Ψωμά
Τηλέφωνο : 24313 51185
Fax : 24310 35956
Εmail : gram.ds@trikalacity.gr
Αρ. Πρωτ.: 45435
ΘΕΜΑ: «Δημοσίευση της αριθμ. 730/2018 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου
με θέμα: «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα πλαίσια λειτουργίας του Μύλου των Ξωτικών (απόφαση Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.)».
Σας γνωρίζουμε ότι από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τρικκαίων, κατά την 27η τακτική συνεδρίασή του την 15/11/2018, ελήφθη η αριθμ. 730/2018 απόφασή του, με θέμα : «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα πλαίσια λειτουργίας του Μύλου των Ξωτικών (απόφαση Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.)».
Η ανωτέρω απόφαση βρίσκεται αναρτημένη κατά το πλήρες κείμενό της στην ιστοσελίδα του Δήμου www.trikalacity.gr, στον πίνακα ανακοινώσεων στο ισόγειο του Δημοτικού Καταστήματος, στην οδό Ασκληπιού 18, καθώς και στον
ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης ΑΔΑ: 7374ΩΗ9-ΥΞΨ .
Τρίκαλα, 22 Νοεμβρίου 2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
MIΧΑΗΛ ΛΑΠΠΑΣ

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης