Τετάρτη 29.06.2022 | Εορτάζουν: Πέτρος, Πετρής, Πετράς, Πετράκης, Πετρουλάς, Πετρίνος, Πέτρα, Πετρούλα, Πετρία, Πετρίνα, Παύλος, Πώλ, Παυλίνα, Πωλίνα, Παύλιανη

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 68η ΠΕΡΙ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΠΟΛΙΟΥΧΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΓΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ

Ανακοινώσεις διάφορες22.05.2020 | 8:04 μμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

Π ρ ό ς
Τόν εὐλαβῆ κλῆρο καί τόν εὐσεβῆ λαό
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, Χριστός Ἀνέστη!
Ἐντός τῆς ἑορταστικῆς περιόδου τῆς λαμπροφόρου Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, καθ’ ἕκαστον ἔτος ἡ τοπική μας Ἐκκλησία, την Κυριακή τῆς Σαμαρείτιδος, πανηγυρίζει την μνήμη τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Βησσαρίωνος, τοῦ Πολιούχου και Προστάτου τῆς Πόλεώς μας.
Λόγῳ τῶν ἐκτάκτων μέτρων ποῦ βρίσκονται ἐν ἰσχύϊ γιά την προστασία ἀπό τον κορωνοϊό, ὁ ἐορτασμός τοῦ πολιούχου τῆς πόλεως τῶν Τρικάλων, μεταφέρεται γία το ἑσπέρας τῆς 23ης και την πρωΐαν τῆς 24ης Μαΐου 2020.
Προς τοῦτο καλοῦμεν ἅπαν το χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως εἰς πάνδημον ἑορτασμόν, ὁ ὁποῖος θα ἀρχίσῃ, το ἑσπέρας τῆς Πέμπτης 21ης Μαΐου καί ὤραν 7:00 με την ὑποδοχή τῆς Τιμίας Κάρας τοῦ Ἁγίου ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Βησσαρίω-νος Δουσίκου εἰς τα προπύλαια τοῦ ὁμωνύμου Ἱεροῦ Πρσκυνηματικοῦ Ναοῦ Τρικάλων εἰς τον ὁποῖον θα παραμείνῃ προς προσκύνησιν ἕως τήν Τετάρτη 27 Μαΐου 2020.
Εἰς ἅπαντας τούς Ἱερούς Ναούς θα ἀναρτηθῇ ἀναλυτικῶς το πρόγραμμα τῶν λατρευτικῶν ἐκδηλώσεων.
Προσκαλοῦμεν και παρακαλοῦμεν ἅπαντα τον Ἱερόν Κλῆρον και τον πιστόν Λαόν τῆς μητροπολιτικῆς μας περιφερείας, ὅπως ἐκθύμως συμμετάσχῃ εἰς τον ἑορτασμόν τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου μας, ἀποκομίζοντας δι’αὐτοῦ την πνευματικήν ὀφέλειαν τῆς εὐλογίας και χάριτος τοῦ Τρισαγίου Θεοῦ.
Εὐχέτης προς Κύριον Ἀναστάντα
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΑΣ
† Ο ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης
Αλλάζω συσκευή - Ανακυκλώνω Αλλάζω συσκευή