Τετάρτη 19.01.2022 | Εορτάζουν: Ευφρασία, Ευφρασίτσα, Μακάριος, Μακάρης, Μακαράς, Μακαρία, Μακάρω, Μακαρίτσα, Μακαρούλα

Ενημέρωση για την 2η Τροποποίηση της Πρόσκλησης για τη Δράση: “Επανεπενδύω στη Θεσσαλία”

Ανακοινώσεις δημοσίου30.09.2019 | 3:46 μμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
E.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014 – 2020
Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας ενημερώνει τους Δυνητικούς Δικαιούχους για την 2η Τροποποίηση της Πρόσκλησης για τη Δράση: “Επανεπενδύω στη Θεσσαλία”
«Ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων για την αξιοποίηση πατεντών ή και καινοτομιών, καθώς και υποστηρικτικών υπηρεσιών για την βελτίωση της παραγωγικής τους δραστηριότητας ή και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών»
Π/Υ 10.000.000 € Δημόσιας Δαπάνης ως προς την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων.
Ενημερώνουμε για την Τροποποίηση της με α.π. 1537/24-04-2019 Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων στη δράση 3α.1.4.1.1: «Ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων για την αξιοποίηση πατεντών ή και καινοτομιών, καθώς και υποστηρικτικών υπηρεσιών για την βελτίωση της παραγωγικής τους δραστηριότητας ή και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών – “Επανεπενδύω στη Θεσσαλία”», του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020, ως προς την καταληκτική ημερομηνίας υποβολής προτάσεων,
Ως προς την ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) , που παρατείνεται έως την 31η/10/2019 ώρα 15:00.
Κατά τα λοιπά ισχύει η με αρ. πρ. 1537/24-04-2019 Πρόσκληση υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων.
Οι δυνητικοί δικαιούχοι θα μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση χρηματοδότησης που θα συνοδεύεται από ηλεκτρονικό φάκελο υποψηφιότητας στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr/mis έως την 31η/10/2019 ώρα 15:00.
Η ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων γίνεται μέσω των ιστοσελίδων www.thessalia-espa.gr , www.thessaly.gov.gr, www.espa.gr και του Τύπου. Ειδικότερες πληροφορίες παρέχονται από τη
Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Θεσσαλίας, που είναι ο Φορέας που θα υλοποιήσει την υπόψη Πρόσκληση.
Λάρισα, 27-09-2019
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης
ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020