Τετάρτη 29.06.2022 | Εορτάζουν: Πέτρος, Πετρής, Πετράς, Πετράκης, Πετρουλάς, Πετρίνος, Πέτρα, Πετρούλα, Πετρία, Πετρίνα, Παύλος, Πώλ, Παυλίνα, Πωλίνα, Παύλιανη

Ενημέρωση παραγωγών τομάτας για περιορισμό επιβλαβούς οργανισμού

ΤΟΠΙΚΑ26.01.2019 | 1:28 μμ

Γράφει ο/η

newsroom

Γράφει ο/η newsroom

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας της Π.Ε. Τρικάλων ενημερώνει τους εμπλεκόμενους φορείς και παραγωγούς ότι σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 559/7733/16-1-2019 έγγραφό του Υπ.Α.Α.Τ, κατόπιν εργαστηριακών εξετάσεων από το εργαστήριο Βακτηριολογίας του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου, διαπιστώθηκε η παρουσία του επιβλαβούς οργανισμού Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis, σε δείγματα φυτών τομάτας.

Κατόπιν αυτού σας ενημερώνουμε για τα εξής:

  1. Ο εν λόγω επιβλαβής οργανισµός καραντίνας συµπεριλαµβάνεται στο Παράρτηµα II, Μέρος Α, Κεφάλαιο 2 του ΠΔ 365/2002, που αφορά επιβλαβείς οργανισµούς των οποίων η εισαγωγή και η εξάπλωσή τους απαγορεύεται όταν εµφανίζονται σε ορισµένα φυτά και φυτικά προϊόντα.
  2. Όλοι οι εµπλεκόµενοι φορείς/ παραγωγοί πρέπει να γνωρίζουν ότι για τη διακίνηση πολλαπλασιαστικού φυτού τοµάτας (σπόροι-φυτάρια) είναι απαραίτητη η έκδοση Φυτοϋγειονοµικού Διαβατηρίου.
  3. Δεν υπάρχουν θεραπευτικά µέτρα στα προσβεβληµένα φυτά. Στους καλλιεργητές τοµάτας, προκειµένου να περιορίσουν τις απώλειες στις καλλιέργειες τους, συστήνονται τα κάτωθι προληπτικά µέτρα:

– Εκρίζωση των ασθενών φυτών, κατά το δυνατό, µε ολόκληρο το ριζικό τους σύστηµα και καταστροφή τους µε καύση.

– Ψεκασµός των υπολοίπων φυτών της καλλιέργειας µε εγκεκριµένα χαλκούχα σκευάσµατα για την τοµάτα, ακολουθώντας τις οδηγίες του παρασκευαστή οίκου.

– Διακοπή νερού άρδευσης στις θέσεις των προσβεβληµένων φυτών για την αποφυγή µεταφοράς του µολύσµατος µε το νερό σε γειτονικά φυτά.

– Αποφυγή δηµιουργίας πληγών στο υπόγειο τµήµα των φυτών και καταπολέµηση τυχόν εντόµων εδάφους που προσβάλουν τις ρίζες

– Αποφυγή υπερβολικής αζωτούχου λίπανσης.

– Καλό αερισµό του θερµοκηπίου για την αποφυγή δηµιουργίας συνθηκών υψηλής σχετικής υγρασίας

– Απολύµανση των εργαλείων κλαδεύµατος µετά τη χρήση τους σε κάθε φυτό.

– Αµέσως µετά το κλάδευµα ή άλλες καλλιεργητικές φροντίδες που δηµιουργούν πληγές στα φυτά, ψεκασµό µε εγκεκριµένο χαλκούχο σκεύασµα.

– Αποφυγή εκτέλεσης εργασιών που µπορεί να δηµιουργήσουν τραυµατισµούς στην καλλιέργεια όταν το φύλλωµα είναι υγρό και ευνοούνται οι µολύνσεις.

– Συλλογή και καύση των υπολειµµάτων των φυτών στο τέλος της καλλιέργειας.

– Καταστροφή των ζιζανίων (Solanum nigrum κ.α.), καθώς υπάρχουν είδη ζιζανίων στα οποία µπορεί να επιβιώσει το παθογόνο και µε τον τρόπο αυτό να αποτελέσουν εστία για μεταφορά του στα φυτά της καλλιέργειας.

– Αποφυγή ποτίσµατος µε νερό που διέρχεται από µολυσµένους αγρούς ή θερµοκήπια

– Αµειψισπορά, 2-3 ετών µε φυτά µη ξενιστές του παθογόνου.

– Χρήση υγιούς πολλαπλασιαστικού υλικού για την εγκατάσταση νέα φυτείας.

– Αλλαγή του χώµατος των σπορείων ή απολύµανσή τους µε ατµό ή µε κατάλληλο εγκεκριµένο απολυµαντικό.

– Απολύµανση των πασσάλων στήριξης των φυτών µε κατάλληλο απολυμαντικό εάν δεν είναι καινούργιοι.

– Εφαρµογή ηλιοαπολύµανσης του εδάφους είναι αποτελεσματική για την αντιμετώπιση του «Βακτηριακού έλκους» της τοµάτας.

Για περισσότερες  πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Υπηρεσίας μας στα τηλ. 24313-51602, 51603 & 51604

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΕΜΜΑΝ.  ΓΟΥΓΟΥΛΑΚΗΣ

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης
Αλλάζω συσκευή - Ανακυκλώνω Αλλάζω συσκευή