Πέμπτη 18.07.2024 | Εορτάζουν: Αιμιλιανός, Αιμίλιος, Αιμιλιανή, Έμμυ, Αιμιλία

Αριθμός Μ.Η.Τ. 232067

Η ιστοσελίδα www.trikalaerevna.gr σύμφωνα με την απόφαση Ε/1117/29-03-2024 της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης / Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης / Τμήμα Μητρώου και Διαφάνειας έλαβε την πιστοποίηση εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Ηλεκτρονικού Τύπου (Μ.Η.Τ.) στον Νομό Τρικάλων σύμφωνα με το Ν.5005/2022. O κατάλογος των πιστοποιημένων επιχειρήσεων ηλεκτρονικού τύπου αναρτάται στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Ε.Ε.

Ενημέρωση από το Επιμελητήριο Τρικάλων

Ενίσχυση εξωστρέφειας επιχειρήσεων μέσω δράσεων προβολής και δικτύωσης

ΤΟΠΙΚΑ26.06.2024 | 4:23 μμ

Γράφει ο/η

newsroom

Γράφει ο/η newsroom

Το Επιμελητήριο Τρικάλων ενημερώνει τις επιχειρήσεις μέλη του για τη δημοσίευση της δράσης “Ενίσχυση εξωστρέφειας επιχειρήσεων μέσω δράσεων προβολής και δικτύωσης” από την Περιφέρεια Θεσσαλίας στο πλαίσιο του προγράμματος ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027, με περίοδο υποβολής αιτήσεων από την Τρίτη 02/07/2024 και ώρα 13:00 έως την Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2024 και ώρα 14:00.

Η δράση αφορά στην προώθηση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας μέσω της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται στην Ελλάδα, στην Ε.Ε. καθώς και σε τρίτες χώρες.

Ο προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 2.000.000 € Δημόσια Δαπάνη, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνική Συμμετοχή.

Δικαιούχοι των ενισχύσεων δύναται να είναι υφιστάμενες Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, μεταξύ άλλων προϋποθέσεων, θα πρέπει να:

1.Έχουν τουλάχιστον δύο (2) πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις.

2.Δραστηριοποιούνται ουσιωδώς (Κύριος Κωδικός Δραστηριότητας ή Κωδικός Δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα) σε έναν (1) επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας που συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα II EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ).

3.Διαθέτουν τον/τους επιλέξιμους ΚΑΔ επένδυσης του Παραρτήματος II- EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ).

4.Παράγουν/μεταποιούν ήδη τα προς έκθεση προϊόντα.

5.Λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας το κατάλληλο έγγραφο αδειοδότησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την ασκούμενη δραστηριότητά τους.

Βασικές κατηγορίες δαπανών προς χρηματοδότηση αποτελούν βασικά Κόστη Εγκατάστασης περιπτέρου, Σχεδιασμός και Εξοπλισμός περιπτέρου, Υπηρεσίες Μεταφοράς και Ασφάλισης εμπορευμάτων, Δαπάνες Μετακίνησης, Διαμονής, Διατροφής, Υπηρεσίες Επικοινωνίας στο περίπτερο όπως διερμηνεία, προωθητικό υλικό, κ.α., Υπηρεσίες διαχείρισης και παρακολούθησης υλοποίησης του έργου.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου δύναται να ανέλθει έως και 90.000 €, για συμμετοχή σε τουλάχιστον δύο (2) επαγγελματικές εκθέσεις ως εκθέτης, με μέγιστο επιχορηγούμενο προϋπολογισμό για κάθε συμμετοχή σε έκθεση 45.000 €. Το ποσοστό χρηματοδότησης ανέρχεται στο 50%.

Η μεθοδολογία Αξιολόγησης που θα εφαρμοσθεί είναι η συγκριτική.

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης.

Η αίτηση χρηματοδότησης (επενδυτική πρόταση) υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) opske.gr.

Η Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης έχει αναρτηθεί στο portal του Επιμελητηρίου Τρικάλων www.trikala-chamber.gr

Πληρ.: Επιμελητήριο Τρικάλων,

Σδρένια Σοφία – Οικονομολόγος & Επιχ/κή Σύμβουλος,

Τηλ. 2431027493, e-mail: sdrenia[at]trikala-chamber.gr

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης