Τρίτη 28.06.2022 | Εορτάζουν: Ανάργυρος, Ανάργυρη, Αναργυρούλα, Γερμανός

Επισκέψεις εκπαιδευτικών του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Περτουλίου – Τρικκαίων

ΤΟΠΙΚΑ10.10.2019 | 6:50 μμ

Γράφει ο/η

newsroom

Γράφει ο/η newsroom

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Περτουλίου – Τρικκαίων κατά το διάστημα 1/9/2018 έως 31/8/2020 εκπονεί Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ με τίτλο:«Περιβαλλοντική εκπαίδευση για ενήλικες μαθητές μέσω της ηλεκτρονικής μάθησης και της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης». Το σχέδιο αυτό εντάσσεται στον τύπο δράσης ΚΑ104: «Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων στον τομέα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων».

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος τέσσερις εκπαιδευτικοί της παιδαγωγικής ομάδας του Κ.Π.Ε Περτουλίου – Τρικκαίων, πραγματοποίησαν επισκέψεις στις χώρες Τσεχία και Ιρλανδία με σκοπό την παρακολούθηση σεμιναρίων σχετικά με την ηλεκτρονική μάθηση (e-learning) και την εξ αποστάσεως εκπαίδευση (Distance learning).

Το πρώτο σεμινάριο είχε τίτλο: «Using E-Learning Platforms», πραγματοποιήθηκε από 15 έως 26 Ιουλίου 2019 στην Πράγα της Τσεχίας και φορέας υλοποίησης του ήταν το ITC International. Δύο μέλη της παιδαγωγικής ομάδας του Κ.Π.Ε Περτουλίου – Τρικκαίων επιμορφώθηκαν στη χρήση της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης Moodle και πως μπορεί αυτή να αξιοποιηθεί στην εξ’ αποστάσεως διδασκαλία (Distance Learning). Επίσης, οι εκπαιδευτικοί είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για την χρησιμότητα και την ενσωμάτωση των Web 2.0 εργαλείων στην διδασκαλία των περιβαλλοντικών προγραμμάτων. Τέλος, με την καθοδήγηση του εκπαιδευτή, τα μέλη του Κ.Π.Ε. δημιούργησαν μία ιστοσελίδα στο Weebly (https://kpe-erasmus.weebly.com/), στην αγγλική γλώσσα, στην οποία ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να βρει πληροφορίες για το Κ.Π.Ε. και ειδικότερα για τα προγράμματα Erasmus+ που υλοποιεί.

Το δεύτερο σεμινάριο πραγματοποιήθηκε από 12 έως 17Αυγούστου 2019 στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας και είχε τίτλο: «Digital Game-based Learning & Augmented Reality for Schools». Φορέας υλοποίησης ήταν ο οργανισμός EUROPASS. Και σε αυτή την επιμόρφωση συμμετείχαν δύο εκπαιδευτικοί οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και κυρίως της ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning) στη διδασκαλία, ενσωματώνοντας σ’ αυτή νέες μεθόδους και εκπαιδευτικά μέσα, όπως η ψηφιακή μάθηση με βάση το παιχνίδι (Digital Game – based Learning) αλλά και η παιχνιδοποίηση (Gamification). Πιο συγκεκριμένα, τα μέλη του Κ.Π.Ε. εκπαιδεύτηκαν στη χρήση δημοφιλών ψηφιακών εφαρμογών όπως: kahoot, Quizizz, Quizlet, Study Stack, Lyricstraining, Fun Easy Learn, Learning apps και Edpuzzle Gamificationin Class. Επίσης, στους εκπαιδευόμενους έγινε επίδειξη εφαρμογών εικονικής  και επαυξημένης πραγματικότητας (Virtual & Augmented Reality).

Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην κινητικότητα βελτίωσαν τις δεξιότητές τουςστην αγγλική γλώσσα ενώ παράλληλα εμπλούτισαν και τις γνώσεις τους σε θέματα πολιτισμού των χωρών υποδοχής.

Με τη λήξη της κινητικότητας θα δημιουργηθεί μία πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, η οποία θα εμπλουτισθεί με τα περιβαλλοντικά προγράμματα που υλοποιεί το Κ.Π.Ε. Σε αυτή την πλατφόρμα θα έχουν πρόσβαση όλες οι εκπαιδευτικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και οι εκπαιδευτικές μονάδες που παρέχουν εκπαίδευση σε ενήλικους μαθητές, όπως είναι τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ), τα Εσπερινά Γυμνάσια και Λύκεια, τα Εσπερινά ΕΠΑΛ, τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) και τα υπόλοιπα Κ.Π.Ε. της χώρας (ομάδες-στόχοι).

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης